По показателя коефициент на заетост област Шумен заема 15-то място в страната, заедно с област Пловдив, сочат данните на местния отдел за статистически изследвания. През второто тримесечие на годината общият брой на заетите лица в област Шумен е 73.1 хил., от които 38.6 хил. са мъже, а 34.5 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през второто тримесечие на 2022 г. е 50.1% (при 53.7% за страната), съответно 54.9% за мъжете и 45.6% за жените.

По брой на заетите лица области Шумен и Добрич заемат 13-то място сред всички 28 области в страната. С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Видин, Силистра и Монтана.

През второто тримесечие на 2022 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 71.2 хил., като 37.7 хил. от тях са мъже, а 33.5 хил. са жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 65.9%, съответно 68.6% за мъжете и 63.2% за жените.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име