Приходите от нощувки в област Шумен през юли се увеличават с 23.1% в сравнение с юли 2021 г. и достигат 355.1 хил. лв., като 281.2 хил. лв. са от български граждани, а 73.9 хил. лв. – от чужди граждани.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2022 г.

в област Шумен, е 7 291, или с 2.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Българските граждани са реализирали 6 075 нощувки, а чуждите – 1 216. В хотелите са реализирани 91.0% от общия брой нощувки на чуждите граждани и 70.5% от общия брой нощувки на българските граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2022 г. в област Шумен нараства с 2.0% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 4 304. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юли 2022 г., са 3 638 и са реализирали средно по 1.7 нощувки. Чуждите граждани са 666 и са реализирали средно по 1.8 нощувки. В хотелите са нощували 73.9% от българите и са реализирали средно по 1.6 броя нощувки и 90.1% от чуждите граждани, които са реализирали средно по 1.8 броя нощувки.

През месец юли 2022 г. 51.2% от чужденците, пренощували в Шуменско, са граждани на страни-членки на Европейския съюз, а 37.2% са от други европейски държави. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2022 г. в област Шумен е 15.4%, като в хотелите е 18.2%, а в другите места за настаняване – 10.7%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата в област Шумен намалява с 2.0 процентни пункта.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име