ВиК – Шумен изпълни, със съдействие от Община Шумен, рехабилитация на съществуващия водопровод по ул. „Фисек“ в с. Черенча, съобщиха от пресцентъра на дружеството. Подменени са 130 м съществуващ етернитов водопровод с диаметър 80 мм, както и 3 бр. сградни водопроводни отклонения и един наземен пожарен хидрант. Отстранена е голяма авария по довеждащия водопровод към селото. Подмененият водопровод е с по-голям диаметър, изпълнен е със съвременни материали и е положен на нормативно изискващата се дълбочина от 1,50 м, посочиха от ВиК.

Съществуващата в с. Черенча водопроводна мрежа е строена през 1952 г.  и 1967 г. и е силно амортизирана, с изтекъл експлоатационен срок и на дълбочина 3 м. Това води до чести аварии, чието локализиране и отстраняване е трудно, поради голямата дълбочина, на която се намира водопроводът и изменената вертикална планировка на района.

„Изпълнените дейности ще доведат до намаляване на физическите загуби на вода в мрежата на с. Черенча и ще облекчат режима на водоподаване“, каза инж. Емил Томов, управител на „ВиК – Шумен“ ООД. „Нашите анализи показват, че за постигане на трайно решение е необходимо да се подменят още 400 м съществуващ водопровод и да се изпълни рехабилитация на дълбокия сондаж, за което Община Шумен обяви, че е заделила 55 000 лв от своя бюджет,“  добави инж. Томов.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име