Лазаруване в Никола Козлево

„Любителското творчество – духовен мост между Тракия и Лудогорието”. Това е проектът на читалище „Пробуда–1906 г.“ в село Никола Козлево на стойност 14 332 лв. Той е финансиран от Националния фонд „Култура“, започна през ноември 2021 г. и ще завърши през декември 2022 г.

„Природата е надарила Лудогорието с всички прелести и хубости за окото. Лишила го е само от един дар, който пътникът всякога не търси, но когато го потърси, не може без него. Чиста, бистра вода нийде не се изпречват дълбоки кладенци и локви, ала от кладенците водата се вади мъчно, а в локвите е разкаляна….” Така започва описанието си за Лудогорието преди около 150 години Илия Р. Блъсков.

Дълбоките кладенци за питейна вода, локвите за поене на добитъка и богатата орна земя са привлекли будни млади хора от тракийските харманлийски земи в Североизточна България.

В земите между Лудогорието и Добруджа в днешното село Никола Козлево се заселват тракийци от десетина рода. Заедно с покъщнината и плодното дръвче, в каруците новодомците пренесли и обогатявали с годините бита, обзавеждането на дома, облеклото, традициите.

Народните обичаи, песните и игрите, пренесени в новите земи и обогатени с добруджанските напеви и носии, предали по-голяма красота в празничните дни. Десетилетия по-късно следващите поколения имат нов стопански живот и бит, но спомените за това мило тракийско начало не е прекъсвано. Взаимните гостувания от двете страни на Балкана проправят път за разказване на спомени от миналото. В тях са на етнографските традиции – носии, храна, занаяти. Срещите през последните години засилиха желанието от възстановяване на стари занаяти, танци и песни, родови хроники.

Танцовият клуб Веселие гостува в Плачковци

В проекта на читалище „Пробуда – 1906 г.“ в село Никола Козлево включихме възрастни и млади жители, а родолюбивата идея ни мотивира да отворим стари ракли и албуми, да потърсим нови приятелства от село Черепово – община Харманли, село Главан – област Стара Загора, и други селища в Южна България.

Клубовете по краезнание в читалище „Пробуда-1906 г.” и СУ „Цанко Бакалов Церковски” в село Никола Козлево събраха много архивни материали, срещнаха се с потомци на старите тракийци и подготвиха свитък с писмени описания. Ще останат за поколенията историческите сведения за водното богатство на земите между Лудогорието и Добруджа, паметта за десет рода.

Предстоят инициативи, свързани с историята за теснолинейката между град Каспичан и село Тодор Икономово, община Каолиново, която е преминавала през землищата на селата в община Никола Козлево.

При възстановяването на традиционните тракийски празници ние ги обогатихме с местните обичаи. Най-важното е, че в тях се включиха  децата, които ще предадат фолклорната памет на местното население. В създадената детска „Танцова и театрална студия” в читалището ученици от I до IV клас проучиха и подготвиха обичая „Аратличество” /побратимяване/. На представената продукция присъстваха хора от различни поколения и етноси в селото. Старите занаяти, обслужвали бита и ежедневието на преселниците преди столетие, вече са забравени.

Децата и възрастните от „Клуб на майсторките” събраха и претвориха от естествени материали – вълнена прежда, царевична шума и др. елементи, вещи за домашния уют и облеклото. Усвоиха сръчности за ръкоделия от хартия и др. съвременни материали.

Обичаят аратличество – побратимяване

В танцов клуб „Веселие” дванадесетте жени с различни професии, възрасти и етноси /българки, туркини, ромки и англичанка/ разучиха стария тракийски танц „Право хоро”. Програмата си танцьорките представиха на фолклорен фестивал „Да разлюлеем Балкана” в градовете Плачковци и Трявна, на които гостуваха приятели от Тракия.

Кулинарните традиции на тракийците, свързани с храната, произведена в личните им стопанства, се съхраняват вече цял век. Идвайки от Тракия в Добруджа, тестените тракийски храни стават най-вкусните и здравословни за населението. Преди двадесетина години една приказка за майсторлъка на домашния зелник стана повод ежегодно да празнуваме „Празник на зелника”. Освен традиционните брашно, масло, сирене и зеленчуци от градината, в него се замесва и булгур /млян на хромел, леко сварено жито/. Основна храна на заселените тракийци и до днес по традиция са тестените храни: пити, баници, катми, гюзлеми, трахана и триеница.

Очакваните и постигнатите резултати от краеведческата и творческата дейност поддържат духа на поколенията, за да не се губи културното богатство и да се продължи от младото поколение в Никола Козлево.

Читалище „Пробуда – 1906 г.“

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име