Р. Камчия, сн. архив

Отпадъчни води от домовете и от производствените предприятия във Велики Преслав замърсиха река Камчия, след като градската канализация преля. Мръсният поток е стигнал до реката от дъждовен колектор в точката на заустване на р. Дервишка. Замърсяването на Камчия никак не е малко – бялата пяна се е виждала на голяма територия след Велики Преслав, заявиха експерти от РИОСВ – Шумен

Екоинспекцията е била сезирана за случая по сигнал на граждани и веднага е направена проверка на място заедно с Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна и служители на Регионалната лаборатория в Шумен.

При огледа е установено, че в преминаващата през Велики Преслав река Дервишка текат мръсни отпадъчни води, които се вливат в Камчия. Оказало се, че непречистените води са както от битовата канализация, така и от индустриалната зона на града. Взети са водни проби за анализ, а от БДЧР са заявени проби за изследване от реката преди, при и след замърсения участък.

Предполага се, че след последните дъждове градската канализация е преляла заради някакво задръстване към пречиствателната станция, смятат експертите на РИОСВ. Не се знае колко време е продължило замърсяването, но тъй като е било голямо, служителите на екоинспекцията са предприели действия то да бъде преустановено в най-кратък срок.

От РИОСВ – Шумен е дадено предписание на ВиК-оператора да преустанови заустването на непречистени отпадъчни води в реката, преминаваща през гр. Велики Преслав и да бъдат посочени причините за замърсяването. След като излязат резултатите от пробите и стане ясна степента на замърсяването, ще се състави констативен протокол.

ВиК-операторът е отговорен за поддържането на селищните канализационни системи, така че в случая санкциите ще са за ВиК – Шумен.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име