Снимка iStock

Без дебат Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за хората с увреждания. Според тях валидността на последното решение на ТЕЛК вече ще се удължава автоматично, ако човек с увреждане подаде заявление за преосвидетелстване не по-късно от 1 месец преди изтичане на срока на експертното решение, но от ТЕЛК е налице забавяне на новото решение.

За забавяне ще се счита, ако ТЕЛК не се произнесе в 14-дневен срок от подаване на заявлението, когато говорим за временна неработоспособност и в 30-дневен срок за освидетелстване или преосвидетелстване за степен на увреждане на деца до 16-годишна възраст и лица, придобили право на пенсия, както и за степен на намалена работоспособност на хора в трудоспособна възраст и потвърждаване на професионална болест.

Хората с увреждания вече няма да бъдат държани за отговорни за забавянето на компетентните органи и няма да връщат получените средства, дори ако новото експертно решение е за по-ниска група на инвалидност и води до намаляване или отпадане на получаваните помощи.

Целта на гласуваните промени е да се преодолеят последствията при забавяне за ново произнасяне на ТЕЛК и НЕЛК. Липсата на достатъчно медици забавя изключително много разглеждането на документите и досега се стигаше до фрапиращи случаи, когато хора с ТЕЛК не могат да получат с месеци пенсия по болест, макар че за някои от тях това е единственият доход. За да се преборят донякъде с проблема, от шуменската болница назначиха през юли миналата година още един медик в състава на ТЕЛК. В екипа се включи лекарка, която преди това е работила в експертната комисия в Нови пазар.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име