Приходите от нощувки през ноември 2022 г. се увеличават с 63.9% в сравнение с ноември 2021 г. и достигат 305.5 хил. лв., като 227.1 хил. лв. са от български граждани, а 78.4 хил. лв. – от чужди граждани. Това сочат данните на Отдела за статистически изследвания в Шумен.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2022 г. в областта, е 5 943, или с 31.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 4 932 нощувки, а чуждите – 1 011. В хотелите са реализирани 97.3% от общия брой нощувки на чуждите граждани и 72.8% от общия брой нощувки на българските граждани.

Броят на пренощувалите в местата за настаняване през ноември 2022 г. нараства с 28.2% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 3 245. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през ноември 2022 г., са 2 787 и са реализирали средно по 1.8 нощувки. Чуждите граждани са 458 и са реализирали средно по 2.2 нощувки. В хотелите са нощували 78.0% от българите и са реализирали средно по 1.7 броя нощувки и 96.3% от чуждите граждани, които са реализирали средно по 2.2 броя нощувки.

През месец ноември 2022 г. 38.6% от чужденците, пренощували в Шуменско, са граждани на страни-членки на Европейския съюз, а 48.9% са от други европейски държави.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2022 г. в област Шумен е 13.4%, като в хотелите е 15.9%, а в другите места за настаняване – 8.7%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата в област Шумен нараства с 1.6 процентни пункта.

През ноември 2022 г. в област Шумен са функционирали 65 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 692, а на леглата – 1 487. В сравнение с ноември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 6.6%, а броят на леглата в тях – с 16.8%.

През месец ноември 2022 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име