Декември 2021 г. Мръсни отпадни води се изливат във вододайната зона на Мадара след авария на незаконна канализация. Сн. архив, Радиан.бг

Вече 10 години една незаконна канализация изсипва отпадни води до вододайната зона на шуменското село Мадара. Канализацията е изградена от община Шумен през 2012 г. и към нея са свързани десетина къщи от ромската махала в селото. Тръбата с отпадните води обаче се зауства в септична яма в общински имот, намиращ се само на 200 метра от дълбокия сондаж, който захранва с питейна вода жителите на две села – Мадара и Кюлевча.

Изграждането на септична яма в санитарно-охранителната зона на водоизточника е грубо нарушение на изискванията на МОСВ и заплашва селото с екологична катастрофа, алармира кметът на Мадара Неделчо Неделчев, който още от 2020 г. подава сигнали до община Шумен и до общинския кмет за незаконните строежи на територията на селото, като посочва и канализацията в ромската махала.

Повече от две години сигналите на Неделчев остават без реакция от общината и вероятно още щяха да прашасват, ако през декември 2022 г. не беше станала авария на канализацията. Заради счупване на тръбата, фекалните и отпадни води от махалата вместо в септичната яма, директно започнаха да се изливат в посока на дълбокия сондаж и да попиват в земята само на 20-тина метра от него.

Неделчев веднага сезира кмета на общината Любомир Христов, постоянната общинска комисия по екология и селско стопанство и регионалната екоинспекция. След извършена проверка на място РИОСВ – Шумен издава предписание до общината за преустановяване на замръсяването. Аварията е установена и от Басейнова дирекция, която при проверка на 15 декември констатира, че „от канализацията, която поема битово фекалните води от двете улици „Кокиче“ и „Висока поляна“, изтичат отпадни води в общински имот, който попада във втора зона на санитарно-охранителната зона на сондаж „Мадара“.

Теч от незаконната канализация

Няколко дни по-късно община Шумен ремонтира пробитата канализация и отпадните води отново поемат към септичната яма в санитарно-охранителната зона. С това „работата“ на общината по случая приключва, поне на този етап.

„Действията на община Шумен са единствено

отлагане на екологичната катастрофа“,

предупреждава отново кметът на Мадара. Този път Неделчо Неделчев сезира главния прокурор и министрите на регионалното развитие и на околната среда и водите за огромния проблем в шуменското село. Неделчев подчертава, че основният проблем е незаконната канализация и също толкова незаконната септична яма, които застрашават местния водоизточник, но общината се ослушва, образно казано, за този проблем.

„Вместо да се обърне внимание в дълбочина и разрешаване на проблема от самата му причина, състоящ се в неспазване разпоредбите на екологичното законодателство и на основния ни устройствен закон – ЗУТ, община Шумен е решила да „ремонтира“ незаконното съоръжение“, пише в сигнала си Неделчев и допълва, че неспазването на устройствените закони от отговорните длъжностни лица на практика толерира този незаконен строеж, чието съществуване заплашва цялото село с екологична катастрофа.

Кметът на Мадара призовава главният прокурор и двамата министри да се намесят, тъй като местната власт явно не може /или не иска/ да се справи. Неделчев призовава прокуратурата да направи проверка по случая: „Считам, че в случая с незаконния строеж на канализация от Община Шумен и потенциалната опасност в следствие на него да се достигне до екологично замърсяване и епидемия от болести в с. Мадара, предвид локацията му във II-ра охранителна зона на водоизточника на селото, е от компетенция на Прокуратурата на РБ и може да бъде образувано досъдебно производство по чл.351, ал.1 и ал.2 от Наказателния кодекс“, пише той в сигнала си до главния прокурор.

След поредните сигнали на Неделчев, в началото на януари отново беше направена проверка на място от експерти на РИОСВ – Шумен и на Басейнова дирекция. Проверяващите установяват, че канализационната тръба към улиците „Кокиче“ и „Висока поляна“ е ремонтирана, мястото с мръсния разлив е запръстено и замърсяването е отстранено

Отпадъчните води се отвеждат в септична яма, която се намира в общинска собственост, а на около 200 метра от ямата е разположен водоизточник – сондаж, който захранва с питейна вода жителите на Мадара и Кюлевча, се посочва в на РИОСВ – Шумен. От екоинспекцията допълват, че няма данни кога е изградена септичната яма и кой я стопанисва, и изискват информация за това от община Шумен

От Басейнова дирекция също пишат протокол, че „тръбата под пътя е ремонтирана и отпадните води се изливат в септичната яма във втори пояс на санитарната зона“. В протокола се посочва, че канализацията е построена по проект през 2007-2010 г., но „изградените канализационни клонове не са приети и не са въведени в експлотация, и не се стопанисват от ВиК“. С две думи, институциите официално признават, че канализацията е незаконна.

Те обаче продължават да си прехвърлят горещия картоф. Басейнова дирекция от своя страна е препратила към дирекцията по строителен контрол сигнала, че канализацията в Мадара е незаконна и строежът трябва да се премахне.

Днес проблемът ще бъде обсъден и на заседание на общинската комисия по околна среда. „През последната седмица станахме свидетели на резултата от едно дълго продължаващо бездействие от страна на община Шумен по отношение на един строеж, изграден с благословията на един Общински кмет, но в пълен разрез с националното ни законодателство, регламентиращо изграждането на подобни съоръжения, както и на екологични и здравни норми. Както вие се убедихте от разказите на жители на селото, канализацията по протежение на ул. „Висока поляна“ в с. Мадара е изградена по време на двата мандата на г-н Красимир Костов. За същата все още никой от общинска администрация не е потърсил и открил съпровождащата техническа документация. Тя обаче, дори и при наличието на такава, не би могла да бъде законна поради простия факт, че самото и разположение и заустване е на територията на II-ра охранителна зона на водоизточника за питейно водоснабдяване на селото и нарушава един по-висшестоящ нормативен документ, а именно НАРЕДБА №3/ 16.10.2000 на МОСВ“, пише Неделчо Неделчев в официалния си сигнал до общинската комисия.

Той настоява общината спешно да направи нова канализация далече от вододайната зона, спазвайки всички нормативни изисквания. Кметът на Мадара иска още общината да намери решение за десетината семейства, вързани към незаконната канализация. „Жителите на селото нямат вина, че някой си общински кмет или чиновник е решил, че такова съоръжение може да се изгради без съпътстваща документация и надлежно издадено разрешение за строеж. Тези жители, разчитайки, че съоръжението е напълно законно, са включили домовете си към него и евентуалното му премахване ще ги възпрепятства да ползват къщите си и ще постави в пълна мизерия“, посочва Неделчев.

Дияна Желязкова

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име