С фалстарт започна днешната сесия на общинския съвет в Шумен. Съветниците се препънаха още при приемането на дневния ред заради включената за гласуване план-сметка за чистотата.

Тази точка трябва да отпадне поради недопустимост, заяви Камен Андонов и хвърли в смут колегите си, като им посочи, че нарушават Закона за местните данъци и такси. Съгласно чл. 66 от ЗМДТ, когато няма приет републикански бюджет, общините трябва да гласуват план-сметките си за сметопочистване в срок до 15 януари. Ето какво разпорежда законът: „План-сметката за годината се одобрява с решение на общинския съвет …като проектът на решение за одобряване на план-сметката заедно с проектите на доклад на вносителя и на план-сметката се публикуват за обществено обсъждане на интернет страницата на общината в срока по чл. 69, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс; в случай че законът за държавния бюджет за съответната година не бъде приет до 25 декември на предходната година от Народното събрание, план-сметката се приема в срок до 15-и януари“

„Законът е ясен, и ние не можем да гласуваме нещо, на което срокът му е изтекъл. Не можем да участваме в закононарушение като колективен орган“, подчерта Андонов

Добромир Драев също поиска точката да отпадне с мотива, че докладната записка за план-сметката за чистотата не е стояла на сайта на общината в срок от един месец, както е записано по закон. Това, което беше публикувано на сайта, беше съвсем различна план-сметка, посочи Драев

Съветниците прекъснаха заседанието си за 15 минути и очакват юристите от правна комисия да кажат дали точката може да бъде оставена в дневния ред

След прекъсването, точката беше отхвърлена. За оставането й в дневния ред гласуваха 11 съветници, основно от ГЕРБ, против бяха 13, а 15 гласуваха въздържали се

Още за самата план-сметка четете тук

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име