На тържествена церемония днес в Съдебната палата новите съдебни заседатели положиха клетва пред Общото събрание на съдиите на Окръжен съд – Шумен. За голяма част от тях това е първи мандат, който ще продължи до 2026 г., съобщиха от съда.

„Приветствам ви за решението да станете съдебни заседатели и по този начин да изпълните гражданския си дълг към обществото. Бъдете отговорни, вземайте решенията си без емоции, обективно и безпристрастно“, каза в обръщението си административният ръководител и председател на ШОС съдия София Радославова.

Съдебните заседатели са 34, избрани на квотен принцип от Общинските съвети в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав и одобрени от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд-Варна.

През мандата си те ще участват като членове на съдебните състави при Окръжен съд-Шумен, разглеждащи наказателни дела. Като такива имат еднакви права и задължения със съдиите. Статутът им е уреден в Закона за съдебната власт.

Денят продължава с обучение, предмет на което са именно статутът, правата и задълженията на съдебния заседател.

Лектор е съдия Светлин Стефанов от Наказателно отделение на Окръжен съд – Шумен.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име