7-годишната битка на кмета на Мадара Неделчо Неделчев с електроразпределителното дружество ЕРП Север /бившо Енерго Про/ е на път да приключи, след като Неделчев осъди за трети път Енергото заради отказ да пуснат ток до имота му. Неделчев заведе иск срещу Енергото за пропуснати ползи, тъй като липсата на електричество му пречи да да обитава собствения си имот, намиращ се в урбанизираната територия на селото. Преди това кметът на Мадара два пъти осъди енергодружеството по същия казус, а битката му с монополиста продължава вече 7 години

Сагата „Неделчев – ЕнергоПро“ започна още през 2016 г. Година по-рано Неделчев купува имот в урбанизираната територия на Мадара и подава документи до Енерго про /сега ЕРП Север/ да му пуснат ток до мястото, където започва да строи жилищна сграда. Макар че теренът е бил електрифициран до 1997 г., се оказва, че няма да е нито лесно, нито бързо там да се пусне отново ток. Енергийното дружество отказва на Неделчев да прекара проводници към имота му обяснението, че собственикът първо трябва да промени плана за застрояване.

„Енергото ми написаха становище, че трябва да променям подробния устройствен план, само и само да не прекарат ток в имот, който се намира в урбанизираната територия на Мадара, в квартал с влязъл в сила ПУП, със съществуваща мрежа за ниско напрежение, която на практика минава през имота ми. А те ме караха да си прекарвам нови кабели до трафопоста, защото не им се занимава, не искат да правят инвестиции в тази част на селото“, коментира по-късно Неделчев.

Първоначално той започнал да прави това, което са му разписали от Енергото и подал документи до община Шумен за промяна в подробния устройствен план. Тук Неделчев попаднал на поредната пречка – общинската администрация изобщо не отговорила на заявлението му, заради което Неделчев осъди и шуменския кмет Любомир Христов за мълчалив отказ.

Междувременно кметът на Мадара се консултирал с юристи и разбрал, че изобщо няма нужда от промяна в устройствения план, тъй като селото си има влязъл в сила ПУП и никой не го е оспорил. Годината вече е 2018-та, къщата му е построена, но все така няма електричество. След поредния отказ на Енергото и две дела срещу монополиста, Неделчев написал жалба до КЕВР, но регулаторът застанал на страната на енергийното дружество.

Тогава кметът на Мадара заведе дело и срещу КЕВР, и две години по-късно – през 2020 г., го спечели на последна инстанция. В мотивите на съда се посочва очевидното – че имотът на Неделчев няма нужда от проектиране на нови съоръжения, тъй като има действащ ПУП, затова обектът може да бъде свързан към електрическата мрежа, без да се променя планът за застрояване.

„Незаконно е аз сам да си правя мрежата, как ще опъвам електропроводи над пътя и над чужди имоти? Мрежата е собственост на ЕРП и те са длъжни да я изграждат. Не е въпросът до парите, щеше да ми струва около 1000 лв., но ако утре се случи нещо с кабелите, аз ще съм виновен“, коментира Неделчев след съдебното решение през 2020 г.

Спечелвайки съдебната битка с КЕВР, Неделчев заведе иск срещу Енергото за пропуснати ползи. Според съществуваща практика, кметът на Мадара поиска от ЕРП – Север по 13 лева на ден обезщетение за двете години, през които не е получавал ток в къщата си – от 2018 г. до 2020 г.

Почти две години и половина по-късно Неделчев спечели и това дело. На 20 март 2023 г. шуменският Районен съд осъди Електроразпределение Север да плати на Неделчев 10 500 лв. обезщетение за претърпени имуществени вреди „от противоправно неизпълнение задълженията на длъжностни лица от ответното дружество за присъединяване на имота към електрическата мрежа, изразяващи се в пропуснати ползи поради липса на доставяна електрическа енергия при упражняване от ищеца право на ползване върху собствения му недвижим имот, находящ се в с. Мадара, обл. Шумен, за периода от 02.05.2018 г. до 11.11.2020 г.“ Върху присъдената сума се дължат и лихви за близо 3 000 лв. към днешна дата.

А след 7 години жалби, „документооборот“, съдебни дела, присъди и изгубени средства, ЕРП – Север най-после е решило да пусне ток в имота на Неделчев. „Получих становище от ЕРП Север, че се съгласяват с решенията на Върховния съд /по делото с КЕВР/ и ще ме присъединят към мрежата“, съобщи Неделчев. Той дори няма да плаща такса за присъединяването, тъй като имотът му се води с прекъснато електрозахранване

Така приключва 7-годишната сага, достойна метафора на българската действителност, в която трябва да водиш люти битки, за да защитиш законните си права. „Подал съм искане за електрозахранване през 2016-та година и най-накрая през 2023 г. те ми издават становище за присъединяване, като изпълняват законовите изисквания. Седем години им трябваха, за да изпълнят закона“, обобщава Неделчев.

Въпреки решаването на проблема, той смята да си търси правата докрай и ще заведе още един иск срещу Енергото – за пропуснати ползи от имота му през следващия период от 2020 г до 2023 г.

А като „страничен ефект“ от дългата му съдебна битка по казуса, инженер-химикът Неделчев стана кмет на Мадара. „Ядосах се от това безкрайно разиграване по институции и реших да се кандидатирам за кмет, поне аз с каквото мога, да помагам на хората тук“, обясни Неделчев. На местните избори през есента на 2019 г. той спечели кметското място в селото.

Дияна Желязкова

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име