Николай Колев

На предстоящото си заседание общинският съвет в Шумен се кани да наруши Закона за лечебните заведения в частта му за изискванията към квалификацията на управителя на Комплексния онкологичен център  – това заявява в декларация до медиите областното ръководство на партия Продължаваме промяната

Ето какво се казва в декларацията: „В дневния ред за предстоящото заседание на ОбС е включено „Изменение и допълнение на Решение No921/23.02.2023 г. на Общински съвет – Шумен относно провеждане на конкурс за избор на управител на „КОЦ-Шумен“ ЕООД.“ От докладната записка към тази точка става ясно, че в изискванията към кандидатите за ръководител на КОЦ не фигурира наличието на специалност по онкология или медицинска онкология. Това е в пряко противоречие с чл. 266, ал. 2 от ЗЛЗ, в който ясно е записано: „Лечебната дейност в комплексния онкологичен център се ръководи от лекар с призната специалност по онкология или медицинска онкология и с квалификация по здравен мениджмънт.“

Ние от областната организация на ПП „Продължаваме Промяната” в Шумен сме убедени, че ОбС се готви да наруши ЗЛЗ с цел да бъде избран точно определен кандидат, който няма диплома за нито една от посочените две специалности. Смятаме за недопустимо и високо рисково за здравето на онкоболните не само в Шуменска област, но и в цяла Североизточна България, КОЦ да бъде поверен на човек без необходимата квалификация.  Освен това, ако онкоцентърът не се ръководи от лекар с призната специалност по ЗЛЗ, съществува реален риск неговото разрешително за лечебна дейност да бъде отнето и хиляди пациенти да останат без медицинска помощ.

Припомняме, че решението за провеждане на конкурс за избор на управител на „КОЦ-Шумен” ЕООД вече беше върнато веднъж за ново обсъждане в частта му за изискванията за специалност. Това стана  със заповед на областния управител от 08.03.2023 г. След връщането на това решение станаха нищожни и останалите решения, които бяха обвързани с определени срокове и се налага те също да се преразглеждат и гласуват. В момента за гласуване в ОбС се предлага същото решение, което беше върнато от областния управител“.

Областното ръководство на ПП Продължаваме Промяната настоява точката да отпадне от дневния ред на предстоящата сесия и процедурата за избор на управител на КОЦ-Шумен да започне отначало, като се проведе според всички законови изисквания и в интерес на пациентите, а не на отделни групировки или кандидати.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име