На работа през април 2023 г. са постъпили 435 безработни лица. Над 88,51% от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар (385). През месеца в трудова заетост са устроени 97 младежи на възраст до 29 години, както и 26 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През април 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 430 работни места. На първичния пазар са обявени 427 работни места. Най-много от заявените през месеца работни места са от сферата на преработващата промишленост (144). Следват държавно управление (88), търговия (46) и административни и спомагателни дейности (45). По мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 3 работни места.

Равнището на безработица в Шуменска област през април 2023 г. е 8,00% . Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта e 6 106, със 173 лица по-малко спрямо март 2023 г. (6 279).

В град Шумен броят на регистрираните безработни през април е 1 236, с 25 лица по-малко спрямо март 2023 г. (1 261). Равнището на безработица в града е 2,7%, с 0,8 п.п. по-ниско от предходния месец (3,5%).

Две трудови борси в област Шумен

На територията на област Шумен предстои провеждането на две трудови борси, организирани от ДБТ-Шумен и ДБТ-Каолиново. На 26 май 2023 г. ще се състои трудова борса в гр. Каолиново, а на 30 май 2023 г. – в гр. Шумен.

Целта на мероприятията е да се скъси дистанцията между търсещите работа лица и работодателите от региона, и в една реална среда да бъдат предложени свободни работни места, за да се улесни кандидатстването по тях.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име