Приходите от нощувки през април нарастват с 3.9% в сравнение с април 2022 г. и достигат 315.7 хил. лв., като 264.0 хил. лв. са от български граждани, а 51.7 хил. лв. – от чужди граждани. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 12.0%, така и от български граждани – с 2.4%.

 Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2023 г. в област Шумен, е 5 989, или с 6.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 5 049 нощувки, а чуждите – 940. В хотелите са реализирани 88.1% от общия брой нощувки на чуждите граждани и 70.5% от общия брой нощувки на българските граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2023 г. в област Шумен намалява с 2.2% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 3 526. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през април 2023 г., са 3 121 и са реализирали средно по 1.6 нощувки. Чуждите граждани са 405 и са реализирали средно по 2.3 нощувки. В хотелите са нощували 74.1% от българските граждани и са реализирали средно по 1.5 броя нощувки и 82.7% от чуждите граждани, които са реализирали средно по 2.5 броя нощувки.

През месец април 2023 г. 49.4% от чуждите граждани, пренощували в Шуменско, са граждани на страни-членки на Европейския съюз и 38.3% са от други европейски държави. Най-голям е броят на пренощувалите лица от Турция – 29.1%, следват Румъния, Гърция и Германия.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2023 г. в област Шумен е 12.0%, като в хотелите е 14.4%, а в другите места за настаняване – 8.3%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата в област Шумен намалява с 3.2 процентни пункта.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име