Приходите от нощувки през юни нарастват с 9.1% в сравнение с юни м.г. и достигат 380.9 хил. лв., като 298.7 хил. лв. са от български граждани, а 82.2 хил. лв. – от чужди граждани, сочат данните на местната статистика. Отчетено е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 27.2%, така и от български – с 5.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни в област Шумен, е 6 817, или с 3.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 5 512 нощувки, а чуждите – 1 305. В хотелите са реализирани 92.0% от общия брой нощувки на чуждите граждани и 70.4% от общия брой нощувки на българските граждани.

Броят на пренощувалите в местата за настаняване се увеличава с 6.7% и достига 4 429. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юни, са 3 703 и са реализирали средно по 1.5 нощувки. Чуждите граждани са 726 и са реализирали средно по 1.8 нощувки. В хотелите са нощували 74.5% от българските граждани и са реализирали средно по 1.4 броя нощувки и 89.7% от чуждите граждани, които са реализирали средно по 1.8 броя нощувки.

39.5% от чуждите граждани, пренощували в Шуменско, са граждани на страни-членки на Европейския съюз и 47.4% са от други европейски държави. Най-голям е броят на пренощувалите лица от Турция – 31.8%, следват Румъния и Франция.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2023 г. в област Шумен е 14.5%, като в хотелите е 17.4%, а в другите места за настаняване – 9.8%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата в област Шумен намалява с 0.7 процентни пункта.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име