933 лв. да стане минималната работна заплата от 1 януари 2024 г., предлага правителството. Така минималното възнаграждение се обвързва със средната заплата за страната, какъвто текст е записан в Кодекса на труда

Предвиденият в КТ механизъм на изчисление предвижда най-ниското възнаграждение да е в размер на 50 % от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. Средната брутна работна заплата за страната за период от 12 месеца е 1 865 лв. Оттук се получава и предложеният размер от 933 лв.

Ако бъде приета, минималната заплата от януари ще бъде със 153 лв., или с почти 20 % по-висока от сегашната – 780 лв.

Новият размер на минималната заплата догодина ще формира нетен доход с 37% над линията на бедност за страната, който от 1 януари ще стане 526 лв., пише в доклада към проекта на постановление. Сега нетният доход от 780 лв. е 605 лв., от 1 януари ще стане 720 лв.

С новата минимална заплата ще се увеличат и минималните осигурителни прагове, а също и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се и земеделските производители.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име