Пред кабинетите в ДКЦ винаги е пълно с пациенти. Снимка В. Минчева, архив

Вече е обнародван Националният рамков договор за медицинските дейности 2023-2025 г., подписан от Българският лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз – партньори на Националната здравноосигурителна каса, и здравният министър проф. Христо Хинков. Какви са плащанията в доболничната помощ?

За всяко записано здравноосигурено лице в листата си, джипито ще получава по 3,65 лв. – капитационно заплащане за пациент на възраст от 0 до 18 години, по 2,20 лв. за пациент на възраст от 18 до 65 години и по 3,30 лв. за пациент на възраст  над 65 години.

За профилактичен преглед на дете педиатрите ще получават по 25 лв. за пациент от 0 до 18 години, а за посещение на новородено  след 14-тия ден след изписване на лечебното заведение по 15 лв.

За преглед на диспансерно наблюдение на здравноосигурено лице с едно заболяване специалистът ще получава по 23 лв. За посещение при две и повече заболявания касата плаща по 25 лв. и 30 лв.

Годишният профилактичен преглед на пациент над 18 г. е оценен на 31 лв., а имунизацията на лица над 18 г. е с цена 31 лв. За инцидентно посещение на здравноосигурен в друг регион общопрактикуващият лекар ще получи 20 лв.

За първични прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение, ще се плащат вече не по 25 лв., а по 40 лв. на специалист в доболничната помощ /невролог, кардиолог, хирург, уролог и т. н./. През следващата 2024 г. се предвижда цената на прегледа да скочи на 50 лв., по информация на здравния министър проф. Хинков. Вторичният преглед при специалист е 15 лв., а при педиатрите – от 17 лв. до 23 лв. Досега цената му беше 13,50 лв.

От година специалистите, които нямат договор със здравната каса, завишиха цените на първичния преглед и в Шумен, като при някои той стигна 70 лв. Те са обявени в частните медицинските центрове и амбулаторни практики.

Ехокардиографията е оценена от НЗОК на 22,79 лв., ехография  на млечна жлеза – 20 лв., за полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19 касата плаща 47,50 лв., за доказване на минимум 14 типа на човешки папиломен вирус (HPV) – 89,56 лв., рентгеновите снимки са с цена – 13,45 лв., 21,95 лв., 34,69 лв.

За компютърна томография /изследване със скенер/ здравната каса плаща 122,13 лв.,  за изследване с ядрено-магнитен резонанс – 332,47 лв., за мамография на двете млечни жлези – 56,64 лв.

За медицински дейности в отдалечени, труднодостъпни райони или единствени за съответната дейност в общината НЗОК е предвидила за периода септември – декември 2023 г. 750 000 лв. за джипитата, по 100 000 лв. за специалистите и клиничните лаборатории в доболничната помощ.

Ще се увеличат ли парите на НЗОК за болниците? След подписването на НРД д-р Иван Маджаров – председател на БЛС, обяви: „Цените и обемите в болниците остават без промяна. През април миналата година цените на клиничните пътеки се увеличиха средно с 25 %, а от септември – с още 8 %, така че практически има с над 30 % увеличение на цените им в сравнение с първата половина на миналата година. Това увеличение обаче успя да покрие само дефицитите, натрупани през годините. За да се усети истински финансов резултат, поне две-три години повишението на цените на пътеките трябва да е по-високо от инфлацията. През този объркан период – до края на август тази година, се оказа, че всяко тримесечие здравната каса е изплащала по 40 млн. лв. надлимитна дейност на болниците и така стана невъзможно да се говори за нови цени. Повишените цени в болничната помощ ще бъдат изчислени и предвидени с бюджетната процедура за 2024 г. За тази година не се предвиждат нови цени на клиничните пътеки“.

НЗОК – банката на нашите здравни осигуровки, закупува медицински дейности и от болниците – търговски дружества. Ето и цените на няколко клинични пътеки. За диагностика и лечение на тежка бронхиална астма касата плаща 972 лв., лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза – 769 лв., оперативно сложно лечение в областта на ушите, носа, гърлото – 942 лв., сложни оперативни процедури на бъбрека и уретера – 620 лв., асистирана с робот хирургия при злокачествени заболявания – 661 лв., диагностика и лечение на левкемии – 957 лв., спешни състояния на гръдната хирургия – 982 лв., високотехнологично лъчелечение – 592 лв., физикална терапия  след преживян инфаркт – 700 лв.

Клиничните пътеки и процедури не са остойностени реално. Плащанията на касата финансират само 30-40 процента от дейността на персонала. Това е причина за ниското заплащане на лекари, медицински сестри, акушерки, лаборанти, които не могат да получат възнаграждения според подписания Колективен трудов договор в здравеопазването през 2021 г.

Валентина МИНЧЕВА

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име