Приходите от нощувки в област Шумен през юли нарастват с 14.4% в сравнение с юли 2022 г. и достигат 406.3 хил. лв., като 328.7 хил. лв. са от български граждани, а 77.6 хил. лв. – от чужди граждани. Отчетено е увеличение на приходите както от български граждани – с 16.9%, така и от чужди – с 5.0%., сочат данните на местната статистика.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2023 г. в област Шумен, е 7 562, или с 3.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 6 345 нощувки, а чуждите – 1 217. В хотелите са реализирани 88.2% от общия брой нощувки на чуждите граждани и 67.9% от общия брой нощувки на българските граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2023 г. в област Шумен се увеличава с 0.2% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 4 314. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юли 2023 г., са 3 627 и са реализирали средно по 1.7 нощувки. Чуждите граждани са 687 и са реализирали средно по 1.8 нощувки. В хотелите са нощували 68.8% от българските граждани и са реализирали средно по 1.7 броя нощувки и 83.8% от чуждите граждани, които са реализирали средно по 1.9 броя нощувки.

През месец юли 2023 г. 47.5% от чуждите граждани, пренощували в Шуменско, са граждани на страни-членки на Европейския съюз и 28.8% са от други европейски държави. Най-голям е броят на пренощувалите лица от Турция – 15.0%, следва Румъния.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2023 г. в област Шумен е 14.4%, като в хотелите е 16.9%, а в другите места за настаняване – 10.5%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата в област Шумен намалява с 1.0 процентен пункт.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име