Равнището на безработица в област Шумен през август е 10,2%, съобщиха от Бюрото по труда. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда в региона e 6 454, със 160 повече спрямо юли, когато са били 6 294.

В град Шумен броят на регистрираните безработни през август е 1 326, с 34 лица повече спрямо юли (1 292). Равнището на безработица в града е 3,7%, с 0,1 процента пункта по-високо от предходния месец (3,6%).

На работа през август са постъпили 317 безработни лица. 99,37% от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар (315). През месеца в трудова заетост са устроени 50 младежи на възраст до 29 години, както и 36 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През август в бюрата по труда от областта са заявени 404 работни места. На първичния пазар са обявени 373 работни места. Най-много от заявените през месеца работни места са от сферата на преработващата промишленост (140). Следват търговия (60), образование (53), строителство (28), държавно управление (25) и селско и горско стопанство (24). По мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 31 работни места.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име