Готовност за работа при тежка зимна обстановка на територията на област Шумен заявиха представителите на териториалните структури на държавната администрация и общините на заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия, свикано от областния управител проф. Добромир Добрев. Обсъдени бяха извършените превантивни мерки и подготовка за действия при усложняване на обстановката за осигуряване на нормалното функциониране на всички сектори през зимния сезон.

Според директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Иван Иванов са извършени необходимите предварителни организационни дейности. От Областната дирекция на МВР докладваха за готовност за работа през зимата, техниката и екипите са оборудвани, създадена е необходимата организация за действие при усложняване на обстановката в региона. Военното формирование, което поддържа модул за зимни условия, разполага с необходимата техника и при съответното разпореждане е в готовност да се включи за оказване на помощ при тежки зимни условия.

Директорът на Областно пътно управление Димитър Ковачев съобщи, че се поддържат 560 км републикански пътища от първи, втори, трети клас и 53 км от автомагистрала „Хемус“. „По договора за поддържане на участъка от автомагистралата има сключено допълнително споразумение с фирмата изпълнител, до края на седмицата се очаква такова да бъде подписано и за републиканските пътища“, съобщи Ковачев. Разработени са оперативните планове, техниката се подготвя и ще бъде на разположение по опорните пунктове, необходимите количества от сол и други инертни материали трябва да са осигурени на 60% за началото на зимния сезон. В Областно пътно управление има създадена организация за 24-часово дежурство. Изготвени и съгласувани с институциите са плановете за спиране на движението на пътни участъци при определени тежки условия.

По информация на Регионалната здравна инспекция в лечебните заведения в региона е създадена организация и има разчети за настаняване на болни на хемодиализа и родилки при усложняване на обстановката, регистрите с тези пациенти са актуализирани и изпратени до общините и отговорните институции. От ВиК-Шумен, Мрежови експлоатационен район Шумен към „ЕСО“ ЕАД и  „Електроразпределение Север“ АД докладваха, че е извършена проверка и профилактика на съоръженията, разполагат с необходимата техника и екипите са подготвени. На територията на областта няма язовири в критично състояние, нивата им са сравнително ниски и има наличен свободен обем, но собствениците на съоръженията трябва да извършват постоянно наблюдение за недопускане на критични ситуации.

Представителите на общините също информираха, че са в готовност за зимния сезон, извършена е необходимата подготвителна дейност, почистващите фирми разполагат с необходимата техника, осигурени са места за настаняване при необходимост на бедстващи хора.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име