Нови удостоверения ще бъдат издавани до 5 ноември включително, тъй като издадените за първи тур са невалидни, съобщиха от ОД на МВР в Шумен.

За втория тур на изборите за общински съветници и за кметове в населените места, където ще се проведат такива, служителите на Дирекция „Български документи за самоличност” и звената „Български документи за самоличност” при СДВР, ОДМВР, РУ и участък РУ ще работят на 4 ноември от 8.30 до 17.30 часа и на 5 ноември от 8.30 до 19.30 часа. Нови удостоверения ще бъдат издавани до 5 ноември включително, тъй като издадените за първия тур на изборите на 29.10.2023 г. са невалидни.

В седмицата преди 5 ноември, когато ще се проведе вторият тур на изборите за общински съветници и кметове, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас:

1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен/зелен паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на З ноември 2023 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За издаване на удостоверение е необходимо: Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР, РУ и участък към РУ – за дните от 31 октомври до 4 ноември от 8.30 до 17.00 часа и на 5 ноември от 8.30 до 19.00 часа. В случай че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 04.11.2023 г. (събота) и на 05.112023 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност, и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР.

Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в Bизборите за общински съветници и кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

 З. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и участък към РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден – 5 ноември 2023 г.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име