До 1512 лв. еднократна помощ ще бъде отпусната от Агенцията за социално подпомагане (АСП) на пострадалите от бурята, преминала в Североизточна България в събота.

Екипи от АСП са на терен и извършват обходи на къщите в засегнатите населени места, за да окажат помощ и подкрепа на пострадалите. Най-сериозни щети бурята е нанесла в областите Смолян, Търговище, Разград, Силистра и Шумен. 

„Социалните работници информират хората за всички възможности за социална, финансова, психологическа и здравна подкрепа. Те съдействат на пострадалите и за подаване на заявления за кандидатстване за еднократна помощ, която е до 1512 лв. Тя се отпуска за покриване на инцидентно възникнали нужди след оценка на нанесените щети. Тази сума ще позволи на пострадалите да покрият неотложни разходи за основни, жизнени потребности, да си осигурят храна, вода, лекарства, облекло. Домакинствата се консултират и относно възможността за подпомагане от фонд „Социална закрила“ на стойност 2500 лв.”, информират от Агенцията за социално подпомагане.

АСП в спешен порядък прави необходимата организация средствата да бъдат отпуснати и изплатени на семействата, които отговарят на нормативните условия.

Социалните работници остават на терен и ще продължат да оказват помощ и подкрепа на пострадалите семейства, докато това е необходимо, посочват още от АСП.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име