През третото тримесечие на годината местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 27 жилищни сгради с 42 жилища в тях и 5 272 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 54 други сгради с 6 323 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 30.8%, броят на жилищата в тях – със 78.4%, а общата им застроена площ – с 80.1%, сочат данните на местната статистика. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са по-малко с 10.0%, а разгънатата им застроена площ намалява със 71.0%.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 10.0%, жилищата в тях – с 60.0%, а разгънатата им застроена площ – с 37.2%. Намаляват издадените разрешителни за строеж на други сгради и тяхната РЗП съответно с 11.5 и 58.0%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 351, Пловдив – 344, София – 191, Варна – 169, и Бургас – 161. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 4 099, Пловдив – 1 218, Бургас – 1 027, Варна – 933, и София – 401. По този показател област Шумен заема двадесето място сред 28-те области в страната.

През третото тримесечие на 2023 г. в област Шумен е започнал строежът на 20 жилищни сгради с 23 жилища в тях и с 3 709 кв. м разгъната застроена площ, и на 20 други сгради с 1 787 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие няма промяна в процентно изражение на започнатите жилищни сгради, но жилищата в тях са по-малко с 86.8%, както и разгънатата им застроена площ – със 76.0%. Намаляват и започнатите други видове сгради и тяхната РЗП съответно с 4.8 и 84.7%.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 33.3%, но жилищата в тях са по-малко с 64.1%, както и общата им застроена площ – с 48.0%. Намаляват и започнатите други видове сгради с 33.3%, а общата им застроена площ спада с 83.9%.

Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите: София (столица) – 279, Пловдив – 239, Варна – 175, и София – 147.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име