Сн. Унимедия

Почина д-р Стефка Калева, всеотдаен учител на поколения студенти русисти в Шуменския университет.

Доц. д-р Стефка Калева е родена на 13 януари 1961 г. в град Нови пазар. Започва висшето си образование във Висшия педагогически институт в Шумен, но завършва с отличие в Кубанския държавен университет, Краснодар, СССР. На 16 ноември 1988 г. е назначена за асистент по практически руски език на филолози във ВПИ. От 01.12.1992 г. е преназначена за старши асистент, а от 18.06.1997 г. – за главен асистент.

На 02.10.2002 г. Висшата атестационна комисия й присъжда образователната и научна степен доктор за защитата на дисертационен труд на тема Семантичната категория размерност и средствата за нейната репрезентация в съвременния руски литературен език. На 18.08.2008 г. ВАК й дава научното звание доцент. Била е ръководител на Катедрата по руски език (2012-2016 г.), заместник-декан на Факултета по хуманитарни науки по акредитацията и качеството на образованието (2008-2016 г.), заместник-ректор по акредитацията и качеството на образованието (2015-2023 г.) на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Специализирала е в Московския държавен университет и в Института за руски език „А. С. Пушкин“. Преподавала е в гр. Лодз, Полша. Автор е на монографии, студии, десетки статии, учебници и учебни помагала. Член на Съюза на учените в България и на Дружеството на русистите в България.

„Прецизна и отдадена на работата си, учен с изявени интереси в областта на функционалната граматика, теорията на превода, когнитивната лингвистика и лингвокултурологията. Доц. Калева бе всеотдаен и изключително ерудиран човек, блестящ ум. Отличен администратор. Добър учител и приятел. Готова винаги на всеки да помогне, да съпреживее и да намери най-доброто решение за благото на всички”, споделиха от ШУ.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име