Академичният съвет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ гласува днес новите заместник-ректори, съобщиха от висшето учебно заведение. Предложението на ректора проф. д.н. Наталия Витанова е те да бъдат трима – доц.д-р Константин Константинов, доц. д-р Ирина Иванова и доц. д-р Станимир Железов.

Доц. д-р Константин Константинов е с ресор учебна дейност и кандидатстудентска дейност.

доц. д-р Константин Константинов

Доц. Константинов завършва Шуменския университет със специалност “История”, а през 2015 г. става доцент. Води лекции и упражнения по археология, историография на българската археология, средновековна българска археология, българска средновековна архитектура и др. Областите на научните му интереси са средновековна българска археология, средновековна гражданска архитектура и битова култура.

Доц. д-р Ирина Иванова е с ресорнаучноизследователска и художественотворческа дейност, институционален Еразъм+ координатор.

доц. д-р Ирина Иванова

Доц. Иванова също е завършила Шуменския университет. Доктор е по методиката на обучението по английски език, а доцент става през 2018 г. Води лекции и упражнения по методика на обучението по английски език, методика на ранното чуждоезиково обучение, хоспитиране, компетентностен подход и иновации в образованието и др. Областите на научните й интереси са методика, лингвистика, превод, езикоусвояване, квалификация и професионално развитие на учителите, английски език за академични цели, компетентностен подход в образованието.

Доц. д-р Станимир Железов е с ресор акредитация, оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав.

доц. д-р Станимир Железов

Доц. Железов е завършил Шуменския университет в специалност “Информатика”. Води лекции и упражнения по Web-технологии, програмиране на Java, компютърна и мрежова сигурност, компютърни архитектури, въведение в информатиката и информационните технологии, облачни технологии. Областите на научните му интереси са информационна сигурност, компютърна стеганография, паралелно програмиране, Web програмиране.

Коментари

коментар

1 Коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име