По брой на заетите лица област Шумен заема 14-то място сред всички 28 области в страната, съобщиха от регионалната статистика. С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Видин, Силистра и Габрово.

През третото тримесечие на годината общият брой на заетите лица в област Шумен е 66.7 хил., от които 35.8 хил. са мъже, а 30.9 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през третото тримесечие на 2023 г. е 51.6% (при 53.9% за страната), съответно 57.7% за мъжете и 46.0% за жените. По показателя коефициент на заетост област Шумен заема дванадесето място в страната.

През третото тримесечие на 2023 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 62.5 хил., като 33.4 хил. от тях са мъже, а 29.1 хил. са жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 68.0%, съответно 70.9% за мъжете и 65.0% за жените.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име