Сградата на закритото през 2007 г. Начално училище „Ангел Каралийчев“. Сн. Община Търговище

Община Търговище да предостави за управление на II СУ „Проф. Никола Маринов“ сградата на закритото през 2007 г. Начално училище „Ангел Каралийчев“. Това ще предложи в извънредна докладна до Общинския съвет зам.-кметът Валентин Велчев, съобщиха от администрацията.

Докладната е изготвена на база мотивирано искане от директора на II СУ Анета Куманова. В писмото на директора се посочва, че целта е кандидатстване за обновяване на старата сграда по програма на Министерството на образованието и науката (МОН). Идеята е впоследствие там да бъде преместен един от етапите на обучение и така да се осигури едносменен режим за всички ученици. Към момента II СУ е единственото училище в общината, което функционира на две смени. В него се обучават 1127 ученици, разпределени в 46 паралелки.

С прехвърлянето ще бъде отговорено на изискванията на програмата на МОН училищата да кандидатстват за обновяване на сгради, които са техни или са им предоставени за стопанисване.

Крайният срок за кандидатстване по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища е 10 януари 2024 г.

Докладната ще бъде разгледана от общинските съветници на първото им редовно заседание за мандата. То ще се проведе на 30 ноември, от 9.00 ч., в зала „Христо Самсаров“ на Общината.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име