След почти двучасово прекъсване за консултации, общинският съвет в Шумен избра с голямо мнозинство състава на 10-те постоянни комисии. Те остават 7-членни, както и досега, макар че в началото на заседанието имаше предложения броят на съветниците в комисия да се увеличи на 9 или на 11 души. Това предложение беше отхвърлено и местният парламент премина към гласуване на всяка комисия, само за да се препъне още на първата – комисията по бюджет и финанси.  

Оказа се, че предложените членове са повече от местата в комисията, затова заседанието беше прекъснато за консултации между политическите сили, които продължиха почти два часа. На тях партиите се споразумяха за разпределението на местата и впоследствие повечето от комисиите бяха гласувани анблок.

БСП за България и ГЕРБ получиха по три председателски места, по едно председателско мсято имат ПП-ДБ, ДПС, ДБГ и Кауза Шумен /Левицата/

Председател на комисията по бюджет и финанси е Иван Йонков /БСП/. Заместник-председател е Татяна Кипрова /ГЕРБ/. За тази комисия, въпреки консултациите, отново бяха предложени 8 кандидатури. След гласуване отпадна Данаил Данчев /Кауза Шумен/

Председател на комисията по икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество е Сунай Садък /ДПС/. Заместник-председател е Златин Кайряков /БСП/         

Председател на комисията по ТРСУ е Галин Антонов /ГЕРБ/, заместник-председател е Христофор Крумов /ДБГ/. За тази комисия също бяха предложени 8 кандидатури, след гласуването отпадна Гюнай Тефиков

Председател на комисията по екология, селско стопанство и води е Светозар Начев /ГЕРБ/, заместник-председател е Васил Тодоров /ДСБ/

Председател на правната комисия е Пламен Петков /БСП/, заместник-председател е Ивайло Илиев /ГЕРБ/. За тази комисия имаше две предложения за председател, при гласуването отпадна кандидатурата на Веселин Пенчев    

Председател на комисията по образование и наука е Албена Неделчева /ГЕРБ/, заместник-председател е Светослава Хайнова /БСП/

Председател на комисията по култура е Венцислав Венков /Левицата/, заместник-председател е Борис Иванов /ГЕРБ/. За тази комисия също имаше две предложения за председател, при гласуването отпадна кандидатурата на Николай Калев /БСП/

Председател на комисията по здравеопазване и социална политика е д-р Валентин Петров /БСП/, заместник-председател е д-р Махмуд Аламо /ГЕРБ/

Председател на комисията по младежки дейности и спорт е Янко Янков /ПП-ДБ/, заместник-председател е Павел Караиванов /БСП/

Председател на комисията по Европейски проекти е Владимир Йолов /ДБГ/, заместник председател е Христофор Крумов /ДБГ/    

Коментари

коментар

4 КОМЕНТАРИ

  1. Успех на всички съветници в гр.Шумен да работите за просперитета на гражданите.
    Да построите много молове в гр.Шумен и да развивате града.
    Исксме хубави и топли басейни да имс къде да плуват децата

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име