Сн. Община Шумен

2 069 са активните предприятия в област Шумен, които декларират, че бизнесът им е семеен. В сравнение с 2021 г. техният брой се увеличава с 258 през 2022 г., или с 14.2%, а в сравнение с 2015 г. намалява с 66, или 3.1%, сочат данните на местната статистика.

През 2022 г. на територията на област Шумен функционират 2.0% от активните фамилни предприятия в страната, което я поставя на шестнадесето място. С най-голям относителен дял на активните фамилни предприятия са областите София (столица) с 21.4% (22 422 предприятия), Пловдив с 9.8% (10 303 предприятия) и Варна с 6.5% (6 750 предприятия).

През 2022 г. броят на заетите лица в семейния бизнес в област Шумен е 10 597, или 2.8% от заетите лица в активните фамилни предприятия в страната. В сравнение с 2021 г. техния брой се увеличава с 417, или с 4.1%, а в сравнение с 2015 г. намалява със 714, или с 6.3%.

Според броя на заетите лица в активните фамилни предприятия област Шумен е на тринадесето място в страната. Първа е област София (столица) с 86 118 заети, или 22.4%, следвана от област Пловдив с 41 305 заети лица, или 10.8%, и област Варна с 26 625 заети лица, или 6.9%.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име