От 1 януари 2024 г. над 40 дружества от Шумен бяха уведомени чрез писма от приходната агенция, че попаднат в обхвата на създадената в НАП нова териториална дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители“ (ТД на НАП СДО) с национален обхват, съобщават от шуменския офис на приходната агенция.

Целта на промяната е да се осигури фокус върху лицата, които имат съществен дял за приходите в бюджета, както и преминаване от последващ към текущ контрол. С новосъздадената структура се гарантира компетентно обслужване, качествени професионални консултации и възстановяване на дължимите от фиска данъци в максимално кратки срокове, което ще намали административната тежест за бизнеса и ще стимулира доброволното изпълнение на данъчните и осигурителните задължения. Пререгистрацията на фирмите в новата териториална дирекция, както и включването на нови дружества, които отговарят на условията, става служебно.

Вписаните като средни данъкоплатци и осигурители са дружества, които са платили през 2022 г. над 1,5 млн. лв. данъци и осигуровки, след приспадане на възстановените през годината суми или дружества, чиито нетни приходи от продажби са повече от 15 млн. лв. Условието е посочените суми да не  са от еднократни сделки или разпореждане с имущество.   

Адресът на ТД на НАП СДО, която е с национален обхват, е в гр. София, ул. „Шести септември“ № 10.

Повече информация може да бъде получена от Информационния център на НАП на телефон: 0700 18 700, както и на имейл: infocenter@nra.bg, а на  официалната страница на НАП могат да бъдат намерени критериите за регистрация в ТД на НАП СДО в публикуваната Заповед № З-ЦУ-2660 от 21.12.2023 г. 

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име