Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Шумен за 2024 г. ще се проведе на 24 януари от 17:00 часа, в зала 363 в сградата на общината.

Проектобюджетът за 2024 г. е публикуван на официалната интернет страницата на общината в раздел  Обществено обсъждане.

146 млн. лв. е проектът за бюджет на общината за тази година. Парите за държавно делегирани дейности са 96,984 млн. лв., а планираните приходи от местни данъци и такси са в размер на 34,337 млн. лв.

Мнения, препоръки и становища могат да се предоставят до 12:00 ч. на 23.01.2024г., на електронен адрес d.petrova@shumen.bg, или web@shumen.bg

Кметът проф. д-р Христо Христов кани жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации, културата, спорта, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства и цялата общественост да се включат в обсъждането.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име