Приходите от нощувки през ноември 2023 г. се увеличават с 26.5% спрямо същия месец на предходната година и достигат 386.4 хил. лв., като 321.4 хил. лв. са от български граждани, а 64.9 хил. лв. – от чужди граждани. Отчетено е увеличение на приходите от български граждани – с 41.5%, докато приходите от чужди граждани намаляват със 17.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2023 г. в област Шумен, е 6 109, или с 2.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 5 379 нощувки, а чуждите – 730. В хотелите са реализирани 86.2% от общия брой нощувки на чуждите граждани и 71.1% от общия брой нощувки на българските граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2023 г. в област Шумен се увеличава с 16.3% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 3 773. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през ноември 2023 г., са 3 374 и са реализирали средно по 1.6 нощувки. Чуждите граждани са 399 и са реализирали средно по 1.8 нощувки. В хотелите са нощували 77.7% от българските граждани и са реализирали средно по 1.5 броя нощувки и 85.5% от чуждите граждани, които са реализирали средно по 1.8 броя нощувки.

През месец ноември 2023 г. 36.3% от чуждите граждани, пренощували в Шуменско, са граждани на страни-членки на Европейския съюз и 54.6% са от други европейски държави. Най-голям е броят на пренощувалите лица от Турция – 39.6%, следват Румъния и Италия.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2023 г. в област Шумен е 14.1%, като в хотелите е 14.9%, а в другите места за настаняване – 12.2%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата в област Шумен нараства с 0.7 процентни пункта.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име