Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31 декември 2022 г. в област Шумен възлизат на 204.4 млн. евро, като се наблюдава ръст от 69.2% в сравнение с 2021 година, сочат данните на регионалния статистически отдел.

През 2022 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 185.2 млн. евро, или с 83.0% повече спрямо предходната година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) чуждестранните инвестиции са в размер на 5.1 млн. евро.

Сред промишлените дейности с най-голяма стойност на ПЧИ към 31 декември 2022 г. в област Шумен е „Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване“ с 64.3 млн. евро. Следва „Производство на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини“ с 63.5 млн. евро.

В областта с най-голям обем на ПЧИ е община Шумен със 147.8 млн. евро.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име