През четвъртото тримесечие на 2023 г. в област Шумен е започнал строежът на 12 жилищни сгради с 51 жилища в тях и с 5 317 кв. м разгъната застроена площ, и на 25 други сгради с 26 013 кв. м РЗП, сочат данните на местната статистика.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 40%, но жилищата в тях са повече със 121.7%, както и разгънатата им застроена площ – с 43.4%. Започнал е строежът на 25% повече други видове сгради и тяхната РЗП нараства над тринадесет пъти.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 40.0%, жилищата в тях са по-малко с 22.7%, както и общата им застроена площ – с 19.3%. Започнал е строежът на 38.9% повече други видове сгради с пет пъти по-голяма РЗП.

Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите: Пловдив – 264, София (столица) – 226, Бургас – 217, и Варна – 141.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 21 жилищни сгради с 87 жилища в тях и 11 627 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 55 други сгради с 33 710 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 22.2%, докато броят на жилищата в тях се увеличава със 107.1%, а общата им застроена площ – със 120.5%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради нарастват с 1.9%, както и разгънатата им застроена площ – над четири пъти.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 19.2%, но жилищата в тях нарастват с 19.2%, както и разгънатата им застроена площ – с 37.5%. Повече са издадените разрешителни за строеж на други сгради и тяхната РЗП съответно с 10.0 и 74.3%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 435, Пловдив – 393, Бургас – 217, София – 186, и Варна – 168. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 7 559, Пловдив – 2 702, Варна – 1 534, Бургас – 1 345, и Кърджали – 786. По този показател област Шумен заема четиринадесето място сред 28-те области в страната.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име