Приходите от нощувки през декември 2023 г. се увеличават с 14.2% спрямо същия месец на предходната година и достигат 366.6 хил. лв., като 321.7 хил. лв. са от български граждани, а 44.9 хил. лв. – от чужди граждани. Отчетено е увеличение на приходите от български граждани – с 19.5%, докато приходите от чужди граждани намаляват с 13.4%, сочаст данните на местната статистика.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2023 г. в област Шумен, е 6 260, или с 6.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 5 678 нощувки, а чуждите – 582. В хотелите са реализирани 96.4% от общия брой нощувки на чуждите граждани и 69.4% от общия брой нощувки на българските граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2023 г. в област Шумен се увеличава с 10.7% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 3 748. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през декември 2023 г., са 3 504 и са реализирали средно по 1.6 нощувки. Чуждите граждани са 244 и са реализирали средно по 2.4 нощувки. В хотелите са нощували 73.6% от българските граждани и са реализирали средно по 1.5 броя нощувки и 93.4% от чуждите граждани, които са реализирали средно по 2.5 броя нощувки.

През месец декември 2023 г. 37.3% от чуждите граждани, пренощували в Шуменско, са граждани на страни-членки на Европейския съюз и 48.0% са от други европейски държави. Най-голям е броят на пренощувалите лица от Турция – 33.2%, следват Германия, Сърбия и Румъния.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2023 г. в област Шумен е 13.0%, като в хотелите е 15.2%, а в другите места за настаняване – 9.5%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата в област Шумен намалява с 1.0 процентен пункт.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име