Среща по общинската програма за децата. Сн община Шумен

Днес на заседание на комисията „За детето в община Шумен“ беше направен отчет за изпълнението на „Общинската програма за закрила на детето“ за миналата година, съобщиха от пресцентъра на община Шумен.

Отчетен е ръст в дейностите по подкрепа и закрила на децата в риск и превенцията на младите хора и техните родители срещу насилието и тормоза в училището и семейната среда. Анализите сочат, че през изминалата година са обхванати повече подрастващи в здравно-образователните програми в училищната среда, сравнено с предходен период. Проведени са повече регионални кампании, с цел повишаване на здравната информираност и ангажираност на младите хора.  

На срещата днес, организирана по покана на заместник–кмета по здравеопазване и социални дейности Светослава Хайнова беше утвърдена „Общинската програма за закрила на детето за 2024 г.“ В срещата участваха представители на Комплексния център за социални услуги „Детелина“, Комплекса за социални услуги за деца и семейства, Общинския здравен център и представители на общинска администрация.

„През настоящата година продължава дейността на Центъра за майчино и детско здраве в Шумен. Предвижда се разширяване на съществуващите социални услуги за подкрепа на децата и семействата. Трябва да изградим по-добро сътрудничество между общината и партньорите – участници, при предоставянето на социалните услуги“, каза по време на срещата Светослава Хайнова.

Програмата ще бъде внесена за разглеждане на предстоящата сесия на Общинския съвет през март.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име