Шест от училищата в област Шумен нямат готовност за преминаване към едносменен режим на обучение през следващата учебна година, стана ясно на заседание на Постоянната комисия по заетостта, председателствано от областния управител проф. Добромир Добрев.

По данни на РУО в 55 от училищата е въведен едносменен режим на обучение, в 9 все още това не е факт. Готовност през следващата учебна година обучението да се осъществява в една смяна са изразили Профилираната природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“, Профилираната езикова гимназия „Никола Вапцаров“  и СУ „Йоан Екзарх Български“ в Шумен. При шест училища не е изразена такава готовност – СУ „Св. Паисий Хилендарски“ във Върбица, СУ „Сава Доброплодни“, Професионална гимназия по икономика, НУ „Илия Р. Блъсков, НУ „Княз Борис I“, Трето основно училище „Димитър Благоев“ в Шумен. 

На заседанието днес беше одобрено предложението на Регионалното управление на образованието за държавен план-прием за учебната 2024/2025 г. в училищата в област Шумен. Предложението включва прием на ученици в V клас, в VIII клас и допълнителен държавен прием в XI клас и беше представено от Николай Русев – старши експерт обществени науки, гражданско образование и религия в РУО-Шумен. Държавен план-прием на територията на област Шумен се осъществява в 28 общински и 5 държавни училища.

Според представената информация през настоящата учебна година 1319 ученици от област Шумен завършват VII клас. Пред комисията Николай Русев коментира сериозното влияние на демографския фактор и броя на учениците, които се очаква да завършват VII клас в годините до 2030 година. През този период учениците, на които предстои да завършат VII клас, ще намалеят до 1100 в края на периода. „Очевидно е, че се налага да бъде преоразмерена системата и да вземем мерки, за да можем да реализираме прием в повече училища и да осигурим според възможностите по-широк достъп до качествено образование“, каза Русев. 

Областният управител проф. Добромир Добрев коментира, че през последните години се наблюдава тенденцията да не се работи активно съвместно между общините, РУО, работодателите и родителите. „Общините са пасивни, те имат и различни проблеми, но децата намаляват във всички общини и промените в училищната мрежа са наложителни предвид тенденциите в демографските данни“, заяви проф. Добрев. 

На база целевите прогнозни стойности за област Шумен като възможен максимален брой паралелки от МОН са определени 57 паралелки, а направените предложения на училищата са 67 паралелки.

Предложението на Регионалното управление на образованието е за учебната 2024/2025 да бъде реализиран прием в 62 паралелки. 28 от тях са професионални паралелки с 5-годишен срок на обучение, като 20 от тези паралелки са в професионалните гимназии във Велики Преслав, Нови пазар и Шумен, а осем са в средни училища- във Велики Преслав, Върбица,  Никола Козлево, Нови пазар и Шумен.

Три са професионалните паралелки с 3-годишен срок на обучение в обединени училища в общините Каспичан и Шумен. Учениците, решили да продължат обучението си в някоя от професионалните паралелки, могат да избират между 41 комбинации от училище, професия и специалност, дневна форма или дуална система на обучение. 28 от предлаганите възможности за професионално обучение принадлежат към STEM-направление. За учебната 2024/2025 година три професионални гимназии в област Шумен планират прием на ученици за обучение по дуална система в шест специалности от професии-общо 91 места в училища в общини Велики Преслав и Шумен. Седем от предложенията са по специалности от професии с очакван недостиг от кадри на пазара на труда- в училища в общините Велики Преслав, Нови пазар и Шумен.

Предложените профилирани паралелки също са общо 31, от които 27 са с 5-годишен срок на обучение, а четири – с 3-годишен срок на обучение. Двадесет от профилираните паралелки принадлежат към STEM-направление. Обобщеното предложение на РУО – Шумен за държавен план-прием за учебната 2024/2025 г. включва още прием в V клас – 2 паралелки в ППМГ „Нанчо Попович“- гр. Шумен, както и допълнителен държавен план-прием в ХІ клас – прием в 2 паралелки – СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Върбица и ПГ по селско стопанство и хранителни технологии – гр. Шумен.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име