Приходите от нощувки през януари се увеличават с 12.4% спрямо същия месец на предходната година и достигат 281.8 хил. лв., като 223.7 хил. лв. са от български граждани, а 58.1 хил. лв. – от чужди граждани. Отчетено е увеличение на приходите както от български граждани – с 15.0%, така и от чужди граждани – с 3.6%, сочат данните на местната статистика.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2024 г. в област Шумен, е 4 355, или с 6.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 3 686 нощувки, а чуждите – 669. В хотелите са реализирани 92.4% от общия брой нощувки на чуждите граждани и 69.0% от общия брой нощувки на българските граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2024 г. в област Шумен се увеличава с 8.4% в сравнение със същия месец на 2023 г. и достига 2 585. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през януари 2024 г., са 2 273 и са реализирали средно по 1.6 нощувки. Чуждите граждани са 312 и са реализирали средно по 2.1 нощувки. В хотелите са нощували 75.2% от българските граждани и са реализирали средно по 1.5 броя нощувки и 90.1% от чуждите граждани, които са реализирали средно по 2.2 броя нощувки.

През месец януари 2024 г. 44.2% от чуждите граждани, пренощували в Шуменско, са граждани на страни-членки на Европейския съюз и 50.0% са от други европейски държави. Най-голям е броят на пренощувалите лица от Турция – 38.8%, следват Румъния и Италия.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2024 г. в област Шумен е 9.6%, като в хотелите е 10.6%, а в другите места за настаняване – 7.7%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата в област Шумен намалява с 0.8 процентни пункта.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име