Част от педиатрите днес - д-р Цветка Славчева, д-р Елеонора Петрова, д-р Галин Чобанов, ст. м. с. Ивелина Недкова

Тази година се навършват 90 години от създаването на детското отделение в Шумен. Документите в „Държавен архив” сочат, че до 1934 г. детското здравеопазване в града е било в ръцете на частно практикуващите лекари, които извършват 1129 прегледи за година.

Първата болнична стая с 14 легла за деца на възраст до 14 години е била създадена в Шуменската първостепенна болница със завеждащ д-р Злати Дончев – старши лекар, специалист по детски болести. Той е родоначалникът на педиатрията в Шуменски окръг, роден през 1901 г., с баща фелдшер и баба акушерка. Завършва медицина в Германия, специализира 6 месеца детски болести във Виена, а след това работи 2 години в София като доброволен асистент и специализант при проф. Ватев, основоположник на българската педиатрия. Участва в Отечествената война. През 1945 г. отива във Варна, където се разкрива детско отделение. На 7 септември същата година гостува при родителите си в Шумен и умира от инфаркт на 44 години.

За разкриване на детското отделение се вземат „кревати от женското вътрешно отделение”. По-късно са заменени с детски легла и шкафчета към тях. В екипа са още милосърдна сестра и болногледачка. Към детската стая е причислен инфекциозен павилион с 24 легла. В периода 1934-37 г. самарянката Любка Митева безвъзмездно приготвяла диетични храни за кърмачетата. През 1939 г. е назначена сестра Гайдарджиева, първата дипломирана медицинска сестра, завършила 3-годишен курс на I-ви випуск на дирекция „Народно здраве” към Министерството на вътрешните работи. През нощта е имало една дежурна медицинска сестра за всички отделения в болницата.

Така детското отделение в Шумен става едно от четирите детски отделения в страната до 1944 г. Два са стационарите в София, по един – в Пловдив и Шумен, с общо 219 легла и 70 педиатри.

През 1945 г. в Шумен е разкрита поликлиника към фонд „Обществено осигуряване”, а през 1946 г. – втора поликлиника към фонд „Здравна застраховка”. През 1949 г. и 1950 г. се създават здравни съвещателни станции, които се обединяват в детска поликлиника на ул. „Христо Ботев” 27. През 1951 г. е въведен участъковият принцип – възрастното и детското население се разделя на 5 района. През 1953 г. се въвежда самостоятелно участъково педиатрично обслужване на населението в Шумен, разделен на 4 педиатрични участъци. През 1956 г. педиатричните участъци стават 6, а през 1967 г. са 8. Когато се увеличават на 12, детската поликлиника е самостоятелна структура. През 1978 г. има две детски поликлиники. Завеждащ поликлиничните отделения са д-р Козарова и д-р Петър Янков.

През 1944 г. за построяването на специална сграда за детското отделение са били нужни 1 милион лева. Затова през 1946 г. се ремонтира бившият арестантски павилион, по-късно сграда на детското ентероколитно кърмаческо отделение /ДЕКО/. Едната болнична стая е с 12 легла за деца на възраст до 3 години, втората е с 9 легла за деца от 3 до 14 години. През март 1947 г. е назначена първата старша сестра Стоянка Данева, родом от село Кюлевча. През 1953 г. се мести в онкодиспансера, където е главна медицинска сестра до пенсионирането си през 1979 г.

През 1948 г. детското отделение се разширява с още три стаи в днешната сграда на ТЕЛК, където е картотеката.

През 1945 г. завеждащ детското отделение е д-р Мачева, завършила медицина в Загреб, специализирала детски болести в София. Пенсионира се през 1958 г. През тоя период в отделението работят ординаторите д-р Димитър Цветков и д-р Кольо Стойнов, д-р Иван Хаджиниколов, д-р Мирослав Партов, за кратко д-р Ковачева, д-р Марин Маринов, д-р Иван Кераковски, д-р Костадин Кехайов, д-р Петър Янков.

От 1950 г. завеждащ отделението става д-р Стойнов. През същата година в отделението са лекувани 952 деца, от които 53 са починали. Детската смъртност е 6,72 процента! Д-р Стойнов е учил медицина в Женева, София и Загреб. Специализира детски болести и 18 години е в най-трудния период на реорганизиране на детското здравеопазване. През 1968 г. се мести във В. Търново.

В периода 1950-54 г. в отделението постъпват д-р Янка Младенова, д-р Иванка Маринова, за кратко д-р Богдана Бобева, д-р Цветана Кераковска, д-р Васил Карлов, д-р Мария Паламарова, д-р Желка Карлова, д-р Антоанета Бабачева. Те обслужват три звена: отделението, поликлиниката и са участъкови лекари. В тоя период се прави кръвопреливане с апарата на Цанк – директно, пункция на фонтанела, лумбална, тибиална, плеврална, коремна и перикардиална пункция. Д-р Марин Маринов обучава млади педиатри. В периода 1968-1974 г. е главен лекар на Дом „Майка и дете”, а след това заместник главен лекар на Окръжната болница и завеждащ детско поликлинично отделение.

От 1956 г. в сегашната сграда на детското отделение има 85 легла, а малките пациенти са поверени на 12 лекари и 16 медицински сестри.

На 10 юли 1961 г. се открива отделението за недоносени и хипотрофизни деца. Завеждащ е д-р Иван Киряковски.

През 1954 г. детското отделение е настанено в специално построената за целта нова сграда – сегашното детско отделение. От 70 години шуменската педиатрия е в сградата, на която отново й предстои ремонт. При откриването тогава са осигурени бракувани легла от ИСУЛ-София. Заедно с педиатрията в сградата са настанени АГ-отделение, неврологично отделение, Бърза медицинска помощ и Кръводарителният център.

В периода 1953-63 г. в детското отделение са работили д-р Николинка Късцанева, д-р Никола Мумджиев, д-р Райна Трифонова, д-р Адриана Коцева, д-р Савко Савов, д-р Пенка Бояджиева, д-р Иванка Димова, д-р Лидия Захариева, д-р Дора Станева, д-р Салифе Кязимова, д-р Любка Савова.

На 10 юли 1961 г. се разкрива отделение за недоносени и хипотрофични деца със завеждащ д-р Иван Керековски. Той е първият педиатър в Шуменски окръг, публикувал в медицинския печат статии за проблемите от местната патология. Става асистент в детската клиника на ИСУЛ-София и напуска Шумен. Като доцент се посвещава на детската неврология.

На 6 ноември 1961 г. завеждащ е  д-р Аврам Свинаров, преди завеждащ детското отделение в околийската болница в Нови пазар. За старша сестра е назначена Иванка Петрова. Ординатори са д-р Пенка Бояджиева и д-р Веселина Караспасова. За да се избягват инфекциите, се изграждат боксове в детските стаи, осигуряват се кварцови лампи, кислородни инсталации, въвеждат се новости от микропедиатрията. От края на 1967 г. до 1980 г. старша сестра на отделението е Себилия Телбизова.

През ноември 1963 г. в Шумен се провежда Първата национална декада по микропедиатрия с база отделението за недоносени деца. Присъстват 96 професори, доценти, специалисти от цялата страна, които изнасят 30 научни доклада за три дни.

През 1967 г. д-р Свинаров става окръжен педиатър, а за завеждащ отделението е назначен д-р Васил Ф. Карлов, преди това педиатър в Нови пазар.

Д-р Иванка Христова започва работа в детско отделение на 3 януари 1966 г. заедно с д-р Вивиана Дакова. Две години посещава курс по интензивна терапия в Болница „Пирогов”-София. Лекуват се деца и от Дом „Майка и дете” и се разкрива щат за още един ординатор за д-р Петранка Козарова, която дотогава е в отделението за новородени с началник д-р Венета Крайчева. След 1977 г. д-р Козарова става завеждащ второ детско ДПО, а на мястото й е назначена д-р Димитричка Радева, която е в отделението до септември 1988 г., а след това завежда „Училищно здравеопазване” в ХЕИ.

Д-р Иванка Маринова започва работа през 1953 г. Тя е първият педиатър в окръга по ревмокардиологична помощ и подготвя млади кадри. До юни 1979 г. е завеждащ детското ентеро-колитно отделение, след което заминава на работа в чужбина, а по-късно се пенсионира.

Тогава в детско отделение годишно се лекуват 800 деца, 24 % от които са със субтоксично и токсично протичане на заболяването.

През юли 1979 г. завеждащ отделението става д-р Иванка Христова, а втори ординатор е д-р Парашкева Вичева, дотогава в детската поликлиника. През 1982 г. д-р Вичева става завеждащ Бърза медицинска помощ. През следващите три години нейното място заема д-р Мирчева – участъков педиатър в поликлиниката.

На 1 юли 1982 г. се въвежда двустепенно обслужване и втора нощна сестра. На следващата година се пенсионира старшата сестра Маркова, а нейното място заема Ангелина Стоева от отделението за недоносени деца.

През зимата на 1980-81 г. започва епидемия от гастроентероколит. В ХЕИ-Шумен не са чували за този вирус. Д-р Христова прави консулт с д-р Йонкова от вирусологичната лаборатория във Варна, където се изпращат нашите проби за изследване на ротавируси. Епидемията е първа по рода си в България. Двете лекарки изнасят доклад на Шестия национален конгрес по инфекциозни и коремни болести през 1983 г. Тогава у нас при диарии на деца масово се прилагат антибиотици. Д-р Христова започва да прилага през устата рехидратация с „Орелит” – разтвор, разработен от Световната здравна организация за лечение от холера в Индия. Той спестява болката на детето и венозното вливане. Болничната аптека започва да приготвя разтвора до старта на фабричното му производство. Така шуменското ДЕКО е първото в България,  което въвежда безантибиотичното лечение на вирусните диарии. Нашите педиатри прилагат и лактобацилус булгарикус, доставен от специална лаборатория в София. След това въвеждат и пектинът, произвеждан в завода в Станке Димитров /днес Дупница/.

Д-р Иванка Христова през 2008 г.

Детските лекари от Североизточна България идват за специализация в Шумен. През 1983 г. на Петия национален конгрес на педиатрите в Хасково това е една от най-важните теми. През септември 1984 г. с юбилейна педиатрична сесия се чества 50 години детско отделение в Шумен. След няколко години д-р Мангъров от Инфекциозната клиника в София /популярен по време на ковид пандемията/ иска разрешение от д-р Иванка Христова да направи дисерация за пероралната рехидратация.

На 11 март 1986 г. д-р Христова става завеждащ детското отделение, след като д-р Христо Гутев Христов – главен лекар и партиен секретар на болницата, я вика в кабинета си и й поставя задачата. На нейното място завеждащ ДЕКО е назначена д-р Веселина Стефанова, в чийто екип са д-р Д. Радева, д-р Емилия Пенева, д-р Стоянка Пенева.

В детското отделение тогава има 105 легла в 4 сектора, които се обслужват от д-р Пенка Алтунян, д-р Гинка Иванова, д-р Мирчева, д-р Румяна Цанкова, д-р Петранка Люцканова. Възрастта на малките пациенти скача от 14 на 18 години. Ординатори са педиатрите Ася Левакова, д-р Олга Ангелова, д-р Стоянка Големанова. Д-р Пенка Бояджиева завежда детския алергологичен кабинет. След пенсионирането й в него работи д-р Тошко Стоев. Д-р Люцканова се мести в спортния диспансер и мястото й заема д-р Иваничка Семкова. Завеждащ детския неврологичен кабинет е д-р Венета Милчева. Д-р Марияна Янкова е завежда детския нефрологичен кабинет.

В края на 90-те на ХХ век в детското отделение постъпват новодипломираните д-р Ксения Славчева, д-р Иван Лазаров, д-р Галин Чобанов, д-р Милен Чолаков. Д-р Вичева заема мястото на д-р Мирчева. Старша медицинска сестра е Блага Богданова. През 1994 г. тя се мести в инфекциозното отделение, а нейното място заема Вилиана Коева. Медицински секретар е Валя Пенева. В този период в отделението работят 10 педиатри, 35 медицински сестри,  18 санитарки. Възпитателки са Елена Шопова и Пенка Каракашева. Следващата учителка е Сима Георгиева.

През септември 1987 г. се открива сградата на новопостроения хирургически блок. От детското отделение са взети 20 легла за него, а за децата остават 85 легла. С отделен вход в сградата е млечната кухня с медицинска сестра Желязкова, пенсионирана през 1996 г. През една априлска нощ на 1989 г. в детското отделение става пожар. Пожарникарите потушават инцидента. Децата са изведени през двата входа на сградата. Причината не се открива.  Изгаря стаята за прием на пациенти с гардероба с документация, бюрото и кушетката.

В спомените на д-р Иванка Христова четем, че в началото на 90-те на ХХ век /началото на прехода и първата криза/  недостигат лекарства и родителите ги купуват, но нямат възможност за памперси. Бельото на кърмачетата е проблем. Леглата в ДЕКО са само с дюшеци без постелъчно бельо. Започват да пристигат помощи от Германия, Гърция и др.

През 1992 г. МЗ осигурява ехограф с принтер. Фирма „Лавена” закупува инхалатор. Оперният певец Лъчезар Пръвчев в Хамбург организира благотворителен концерт и с парите от него закупува модерен плазмен електрокардиограф.

Страната е в тежка икономическа криза, но от 19 до 21 май 1994 г. с тържество колективът честа 60 години детско отделение в Шумен. Спонсор е американска фармацевтична фирма.

Д-р Вичева с колегите си през 2009 г.

В периода 1985-2000 г. в детското отделение работи д-р Олга Ангелова, защитила специалностите педиатрия и здравен мениджмънт. Заедно с педиатрите Катя Петкова и Марияна Янкова завеждат детския нефрологичен кабинет в поликлиниката. Д-р Милчева работи в детския неврологичен кабинет. В периода 1987-1992 г. д-р Иваничка Семкова е в отделението и защитава специалността детски болести. До 1999 г. работи там и в детския ревмо-кардиологичен кабинет. Д-р Милен Чолаков завършва Педиатричната академия в Ленинград и на 1 август 1988 г. пристига с препоръчително писмо в шуменската болница. Постъпва в детското отделение. През 2000 г. става семеен лекар, а през 2008 г. е избран за председател на Асоциацията на общопрактикуващите лекари в Шуменска област.

В периода 1997-2012 г. началник на детското отделение е д-р Парашкева Вичева. Тя поема ръководството след пенсионирането на д-р Иванка Христова. Професионалният път на д-р Вичева започва в селската здравна служба в Невша, Провадийско, през 1977 г. В периода 1979-81 г. е в Окръжната болница в Шумен, ординатор в ДЕКО, участъков педиатър. През следващите две години завежда Бърза медицинска помощ в болницата. В периода 1983-1992 г. е завеждащ първо детско поликлинично отделение в Обединения районен болничен комплекс /ОРБК/. През следващите две години е педиатър в детската клиника в Луанда, Република Ангола. От 1994 г. до 1997 г. завежда кърмаческия сектор в детското отделение и ендокринологичния детски кабинет в поликлиниката. През 1997 г. става началник на детското отделение и работи до 2008 г. в МБАЛ-Шумен.

През 2004-2005 г. д-р Вичева предприе амбициозната задача за ремонт на сградата на отделението. На 18 май 2006 г. шуменската болница посети здравният министър проф. Радослав Гайдарски. Той осигури 100 000 лв. за медицинско оборудване от дарения на „Българската Коледа”. Д-р Вичева го покани да види изпълнението на проекта за реконструкция и модернизация на сградата, реализиран от шуменската фирма „Прис“ ООД на обща разгърната площ 2030 кв. м – нови стени, ел.инсталации, покрив, отводнителна система, топлоизолация и др. Проектант беше арх. Милен Мънков. Община Шумен беше осигурила 1,4 млн. лв. за проекта, МБАЛ-Шумен даде 40 000 лв., дарители – 20 000 лв.

На Великден – 6 април 2007 г., здравни шефове на държавата, областта и общината се събраха за откриване на ремонтираното детско отделение. Лентичката прерязаха кметът Веселин Златев и заместник-здравният министър Емил Райнов. През 2008 г. д- Вичева инициира профилактични прегледи за гушавост на децата от първи до трети клас, финансирани с 3798 лв. от общината за 2235 ученици. През следващата година скринингът продължи.

На 2 юни 2010 г. д-р Вичева алармира общината, че кражби и вандализъм съсипват детското отделение. През 2011 г. мухъл и влага изби по стените. Д-р Виктор Минчев, директор на болницата, внесе в общината докладна за необходимите 27 714,28 лв. за ремонт на сградата. В началото на 2012 г. стана ясно, че ремонтираното детско отделение се експлоатира без акт 16, има течове в стаите.

6 април 2007 г., откриване на Детско отделение

Днес педиатрията е с началник д-р Галин Чобанов, отделението отново чака ремонт и временно ще се пребазира в АГ-отделението на хирургическия блок. Д-р Чобанов завършва в МУ-Варна през 1986 г. и е разпределен на работа в детската поликлиника на Шумен. В гилдията се носела легендата, че д-р Свинаров не понасял мъже в детското отделение. По това време става завеждащ д-р Иванка Христова. Като видяла, че има мъж, който е избрал за специалност детски болести, веднага го взема в колектива, защото нямало мъже-педиатри. Старши лекар е д-р Пенка Алтунян. Д-р Румяна Цанкова и д-р Люцканова са детски ревмокардиолози. В колектива са още д-р Мирчева, д-р Гинка Иванова в интензивния сектор, д-р Ася Левакова, д-р Олга Ангелова, д-р Емилия Пенева. От поликлиниката дават дежурства д-р Венета Милчева и д-р Тошко Стоев.

По-късно в отделението постъпват още двама мъже – д-р Иван Лазаров и д-р Милен Чолаков. Тогава по-престижно било да се работи в болницата, за разлика от днес, когато всички избират частните практики в доболничната помощ. През 2012 г. д-р Чобанов става началник на отделението. Днес споделя, че през февруари 2024 г. в него са лекувани 211 деца! Своеобразен рекорд в практиката му.

В навечерието на 7 април – Световният ден на здравето, поклон пред нашите педиатри, които са се посветили на здравето на най-малките жители на Шуменска област. Честит празник и кураж на всички медици!

Валентина МИНЧЕВА

Снимки Архив

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име