Приходите от нощувки през февруари се увеличават с 14.9% спрямо същия месец на предходната година и достигат 289.9 хил. лв., като 231.0 хил. лв. са от български граждани, а 58.9 хил. лв. – от чужди граждани. Отчетено е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 30.1%, така и от български граждани – с 11.6%, сочат данните на местната статистика.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2024 г. в област Шумен, е 4 657, или с 6.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 3 948 нощувки, а чуждите – 709. В хотелите са реализирани 86.2% от общия брой нощувки на чуждите граждани и 74.8% от общия брой нощувки на българските граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2024 г. в област Шумен се увеличава с 45.4% в сравнение със същия месец на 2023 г. и достига 3 044. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през февруари 2024 г., са 2 673 и са реализирали средно по 1.5 нощувки. Чуждите граждани са 371 и са реализирали средно по 1.9 нощувки. В хотелите са нощували 77.8% от българските граждани и са реализирали средно по 1.4 броя нощувки и 86.8% от чуждите граждани, които са реализирали средно по 1.9 броя нощувки.

През месец февруари 2024 г. 58.5% от чуждите граждани, пренощували в Шуменско, са граждани на страни-членки на Европейския съюз и 38.8% са от други европейски държави. Най-голям е броят на пренощувалите лица от Турция – 28.8%, следват Румъния и Италия.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2024 г. в област Шумен е 11.4%, като в хотелите е 12.7%, а в другите места за настаняване – 8.5%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата в област Шумен нараства с 0.1 процентен пункт.

През февруари 2024 г. в област Шумен са функционирали 64 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 695, а на леглата – 1 426. В сравнение с февруари 2023 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.9%, а броят на леглата в тях – с 1.6%.

През месец февруари 2024 г. категоризирани места за настаняване с 10 или повече легла са функционирали в шест от десетте общини в област Шумен.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име