Д-р Аламо /с бяла риза/ удря по масата и крещи на здравна комисия. Сн Валентина Минчева

Крясъци, обиди и блъскане по масата – на този фон протече дебатът за управител на Комплексния онкологичен център /КОЦ/ на вчерашното заседание на здравна комисия. Комисията разгледа общо пет докладни за предстоящата сесия, но очаквано най-инфарктната тема беше предложението на кметската администрация за провеждане на конкурс за управител на КОЦ – Шумен.

Тази сага е позната на обществеността от 2023 г., когато предишният кмет Любомир Христов положи огромни усилия да махне управителя на Онкоцентъра д-р Свилен Арнаудов и да назначи на негово място своя съпартиец и бивш депутат от ГЕРБ д-р Румен Генов. За да стане това обаче, кметският екип промени изискванията към управителя на КОЦ, тъй като претендентът за поста д-р Генов няма специалност „онкология“. Любомир Христов три пъти внася в сесия предложение за избор на нов управител на Онкоцентъра, и съветниците три пъти го отхвърляха с мотива, че е незаконно. В крайна сметка процедурата беше блокирана, но сега отново излиза на дневен ред по инициатива на новата кметска администрация.

На вчерашното заседание на здравна комисия председателят д-р Валентин Петров представи докладната на кмета проф. Христо Христов за избор на нов управител на КОЦ.  На заседанието като гости присъстваха младите хирурзи от Онкоцентъра д-р Стефан Арнаудов и д-р Диян Михайлов /гражданите имат право да присъстват на заседания на комисии и на сесии/.

Първа направи своя коментар общинската съветничка от „Възраждане“ Юлия Неделчева. Тя заяви, че се е консултирала с кантора по здравно право от София и представи становището на юристите. Неделчева посочи спорни моменти в докладната на кмета и конкретни текстове, които противоречат юридически на законовите разпоредби относно конкурса за управител на КОЦ- Шумен.

Председателят на общинския съвет Ася Аспарухова предупреди съветничката да изразява само своето лично мнение, а да не казва кое е правилно и кое не е. „Ние не сме правораздавателен орган. Съдът ще реши дали е законосъобразно едно или друго. Ние вземаме решение според наши вътрешни убеждения и познания”, предупреди Аспарухова.

Спорът, който се води от миналата година е, че управителят на КОЦ трябва да има специалност „онкология“ или „медицинска онкология“, каквото е изискването съгласно чл. 63 ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Светослава Хайнова, заместник-кмет по здравеопазване и социални дейности, защити внесената докладна, като заяви, че са съгласували текстовете с няколко юристи „наши и външни“.

Даниела Русева, съветник от  Местна коалиция ДБГ и бивш председател на общинския съвет, коментира: „Решенията не подлежат на обжалване в съда, защото се отнасят до търговски дружества и съдът прекратява тези дела. Това, което ние гласуваме в общинския съвет, това ще бъде. Второто, което ме притеснява е, че сте преписали текст от Закона за лечебните заведения, но той не се прилага за конкурсите за управител на КОЦ. И тук стигаме до това, дали да имаме управител, който да има законово право да ръководи заведение за лечебна дейност, ако няма специалност онкология или медицинска онкология /член 26-б от ЗЛЗ/. Ако изберем управител, който няма такава специалност, ще трябва да има подуправител, който да завежда лечебната дейност. Тъй като предметът на дейност на КОЦ е лечебната дейност съгласно Търговския закон. В член 63 ал. 1, който цитирате, се изисква специалност онкология, а липсва и/или медицинска онкология”.

Д-р Валентин Петров репликира: „Знаете ли какво е медицинска онкология?“ „Това е химиотерапия” – хорово отговориха присъстващи на заседанието. А той възкликна: „Това е ала-бала. КОЦ е предимно с хирургична насоченост”. Взрив от възмущение настана сред присъстващите, тъй като химиотерапията е етап от лечението на всеки онкоболен.

Съветникът от ГЕРБ д-р Махмуд Аламо, един от откритите противници на управителя на КОЦ д-р Арнаудов, беше още по-скандален и направо изпрати лекарите – онколози в пенсия: „Специалността „онкология“ е от миналия век. От 2004 г. онкологията не съществува! Аз съм лекар със стаж 22 години и работя от десет години в КОЦ-Шумен. Не може да ми казвате кое какво е! Ясно? Ако има кандидати от Марс, да дойдат и да кандидатстват. Вие налагате монопол. Онколозите вече са пенсионери!”

Е, не всички онколози са пенсионери! В КОЦ-Шумен със специалност онкология са началниците на няколко отделения – онкохирургия, онкогинекология, лъчетерапия, патоанатомия, както и двама специалисти в АГ-отделението и отделението по онкохирургия. Химиотерапевтите в отделението за медицинска онкология са трима. Освен това има двама специализанти, които ще се дипломират в края на 2024 г., а третият специализант – през 2025 г.

Даниела Русева акцентира на т. 2 от раздел III на предложеното за гласуване решение в докладната, в която се казва, че кандидатите за управител трябва „да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина /!/ и квалификация по здравен мениджмънт, или лице с образователно-квалификационна степен магистър по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминало обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт; онкология. Т. е. кандидатът не може да е едновременно икономист и онколог.

Уговорките за управител били направени предварително?

Татяна Кипрова от ГЕРБ направи изявление, от което се разбра, че смяната на управителя на КОЦ е била предмет на предварителна уговорка между ГЕРБ и новият кмет. Кипрова заяви: „Моите уважения. Наистина кметският екип спази уговорката да пуснат конкурса за управител на КОЦ. Според ЗЛЗ, никой не е казал, че управителят трябва да е един. Ако се налага, да се пусне заместник-управител на КОЦ за медицинската дейност. Конкурсът трябва да е за всички кандидати. Аз съм финансист, имам здравен мениджмънт и мога да се сложа на конкурса. Кой ще ме спре да се явя за управител на КОЦ? Къде пише, че трябва да е лекар? Де факто управителят не работи с пациенти. Какви диагнози ще поставя той? Управителят е мениджър! Той управлява клинични пътеки, парични потоци… Заместник-кметът Хайнова ни е представила договор за управление на КОЦ. В него никъде не пише, че управителят ще се среща с пациенти и да поставя диагноза”.

Тя беше атакувана от Юлия Неделчева и Даниела Русева относно предмета на дейност на КОЦ и правилника за неговата работа. Напрежението ескалира и д-р Валентин Петров се скара: „Седянката ще продължава ли? Ще прекъсна комисията и ще я насроча за друг ден. За мен има неясноти, които биха се изгладили, ако имаме становище на правната комисия. А нашето заседание е преди нейното”.

Ася Аспарухова апострофира: „Моля не въвличайте правна комисия да излиза със становище. Няма гаранция. Понякога двама адвокати са на различно мнение. Как можете да се осланяте на мнението на юристите в правната комисия? Още повече, че в предния мандат през 2023 г. искахме становище от Министерството на здравеопазването. А ние нямаме задължение да се съобразяваме с него, макар че в документа е преписан текстът от ЗЛЗ. В нашите правомощия е да решим как ще формулираме текстовете за конкурса. Не можем да кажем дали ще допуснем грешка. Единственият орган, който ще каже дали някой някога е сгрешил, това е съдът!”

Даниела Русева беше категорична: „Винаги в практиката на общинския съвет много постоянни комисия са препращали към правната комисия искане за становище. С гласуване в нея ще се вземе решение, което ще дойде в здравната комисия”.

Д-р Диян Михайлов от КОЦ се чудеше защо е тази дискусия при положение, че ЗЛЗ ясно казва кои текстове се отнасят за КОЦ. Темата за изискването онкология или медицинска онкология за управител на КОЦ коментира и д-р Стефан Арнаудов. Д-р Петров го прекъсна, като каза, че в случая става въпрос за конфликт на интереси, защото д-р Стефан Арнаудов е син на настоящия управител Свилен Арнаудов.

Д-р Михайлов /прав/ и д-р Арнаудов слушат съветниците от правна комисия. Какво ли си мислят за местната политика тези образовани млади хора?

Когато говорим за конфликт на интереси обаче, в здравната комисия има двама съветници, които работят в КОЦ – д-р  Аламо /рентгенолог/ и Емне Осман /медицински физик/. Като гласуват, те си избират началник.

Емне Осман от ДПС веднага реагира: „Аз не съм в конфликт на интереси. Аз съм един обикновен работник. Миналата година съветниците от ГЕРБ се постараха да ме дадат на КПКОНПИ /Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на нейната администрация – б. р./ Комисията реши, че не съм в конфликт на интереси. Ако морално ще ви удовлетвори, аз няма да гласувам докладната за управител на КОЦ”.

Татяна Кипрова се възмути: „Дайте да го видим това становище! То е било за миналата година”.

Д-р Махмуд Аламо поде атаката: „Имам чувството, че има защитни адвокати в тая зала. Под моето ниво е да участвам за управител на КОЦ. Дал съм клетва да помагам на пациентите. Аз не правя търговия със здравето на хората!“. На това място д-р Аламо блъсна с юмрук по масата и продължи да удря, докато на висок тон нападаше колегите си: „Вие си играете тук не само като конфликт на интереси, а и като защитници. Аз ще напусна залата! Налагате се! Всеки може да измисли закон. И здравното министерство се произнесе. Защо пускате тук тия двама колеги от КОЦ? Ами да дойдат и другите”.

Даниела Русева го репликира: „Какво? Ще ни затворите устата да не говорим? Тълкуването на законите не може да се прави от здравния министър, а от Народното събрание!”

Вбесена от тона на д-р Аламо, Юлия Неделчева го помоли да си извади дъвката от устата, защото е супер неуважително да дъвче от началото на заседанието. И добави: „Явно за Вас законите нямат никакво значение в тая държава!”

Доктор Аламо се възпламени и изкрещя: „Държавата е моята преди Вашата!” Юлия Неделчева възкликна: „Моля?” А д-р Аламо, блъскайки с юмруци по масата, викна: „Аз съм дал на България повече от вас и съм сигурен в това! И продължавам да давам. Нищо не ми е дошло на тепсия, а със труд. И трите ми деца са студенти в България и това за мене е гордост. А имам възможност да ги пратя да учат в чужбина. Не съм чужденец. Български гражданин съм! Гордея се с моята националност и с моето българско гражданство. Втората ми държава майка е България!” Неделчева му отвърна: „А на мен ми е първа майка-държава!”

Д-р Аламо стана и напусна залата, блъскайки вратата с трясък.

Д-р Валентин Петров скочи прав: „Няма да стане така! Ще закрия заседанието!”

ГЕРБ и БСП гласуват заедно за управителя на КОЦ

Татяна Кипрова отново поиска д-р Аламо и Емне Осман да не участват в гласуването на докладната. „Това е въпрос на съвест!” Емне Осман реагира остро: „Хайде да не говорим за съвест, че ни обидихте на етнос в предходното извънредно заседание на здравната комисия. Нямаше никакво извинение от Вас лично!” Даниела Русева каза: „Абсолютно! И аз това мисля!”

В крайна сметка се оформиха две предложения за гласуване. Първото, направено от Даниела Русева, е управителят на КОЦ да притежава образователна квалификационна степен магистър по медицина и квалификация по здравен мениджмънт, както и специалност онкология или медицинска онкология. То беше подкрепено от трима съветници: Даниела Русева, Юлия Неделчева, Емне Осман.

Докладната на кмета беше подкрепена с гласовете на д-р Валентин Петров /БСП/, Татяна Кипрова /ГЕРБ/, Катя Кайрякова /БСП/.

При този резултат няма взето решение от здравна комисия. В хода на разискванията се оформи мнението, че комисията за провеждане на конкурса не може да е от 5 членове, от които двама съветници, при положение, че общинският съвет е принципал на КОЦ. Досега членовете са били девет.

След час и половина нападки и агресивен тон, заседанието беше закрито. Класическа драма „сълза и смях”, на която може да завиди дори д-р Антон Павлович Чехов. Великият драматург и лекар от царска Русия някога е написал: „„Ако в първо действие на сцената виси пушка, то в последното действие тя трябва да гръмне“. Първото действие предстои на 25 април в сесийната зала на общината.

Валентина МИНЧЕВА

Снимки Валентина МИНЧЕВА

Коментари

коментар

1 Коментар

  1. Не мога да повярвам, че възрастни и уж възпитани и ерудирани хора, се държат по този начин. А щом се държат по този начин, значи не могат да си прокарат идеите и вижданията по друг начин, т.е. автоматично за мен означава, че има нещо гнило в идеите им.
    КОЦ Шумен е едно от малкото здравни заведения, което е на ниво – специалисти, база, апаратура. Пациенти от цялата страна предпочитат да се лекуват в него, а не по местоживеене, където също има КОЦ или друго подходящо лечебно заведение.

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име