През първото тримесечие на 2024 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 19 жилищни сгради с 46 жилища в тях и 7 492 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 63 други сгради с 15 730 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 9.5%, жилищата в тях – с 47.1%, а разгънатата им застроена площ – с 35.6%. Издадени са разрешителни за строеж на 14.5% повече други видове сгради с 53.3% по-малка РЗП, сочат данните на местната статистика.

В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради не се променят, но жилищата в тях нарастват с 35.3%, както и разгънатата им застроена площ – с 44.4%. Повече са издадените разрешителни за строеж на други сгради и тяхната РЗП съответно със 75.0 и 47.8%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 278, София (столица) – 217, Варна – 212, София – 168, и Благоевград – 126. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 3 329, Пловдив – 1 909, Варна – 1 206, Бургас – 1 032, и Стара Загора – 763. По този показател област Шумен заема осемнадесето място сред 28-те области в страната.

През първото тримесечие на 2024 г. в област Шумен е започнал строежът на 16 жилищни сгради с 61 жилища в тях и с 5 650 кв. м разгъната застроена площ, и на 28 други сгради с 15 356 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 33.3%, жилищата в тях – с 19.6%, а разгънатата им застроена площ – с 6.3%. Започнал е строежът на 12.0% повече други видове сгради, с 41.0% по-малка РЗП.

В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 6.7%, но жилищата в тях са по-малко с 33.7%, както и общата им застроена площ – с 22.5%. Започнал е строежът на два пъти повече други видове сгради с над тридесет пъти по-голяма РЗП.

Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите: Пловдив – 255, София (столица) – 229, Варна – 174, и Бургас – 114.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име