Приходите от нощувки в област Шумен през март се увеличават с 29.7% спрямо същия месец на предходната година и достигат 360.1 хил. лв., като 311.2 хил. лв. са от български граждани, а 48.9 хил. лв. – от чужди граждани. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани – с 46.2%, докато приходите от чужди граждани намаляват с 24.5%,сочат данните на отдела за статистически изследвания в Шумен.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март в в региона, е 5 892, или с 6.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 5 285 нощувки, а чуждите – 607. В хотелите са реализирани 88.8% от общия брой нощувки на чуждите граждани и 74.5% от общия брой нощувки на българските граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2024 г. в област Шумен се увеличава с 30.5% в сравнение със същия месец на 2023 г. и достига 3 897. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през март 2024 г., са 3 579 и са реализирали средно по 1.5 нощувки. Чуждите граждани са 318 и са реализирали средно по 1.9 нощувки. В хотелите са нощували 77.1% от българските граждани и са реализирали средно по 1.4 броя нощувки и 87.4% от чуждите граждани, които са реализирали средно по 1.9 броя нощувки.

През месец март 2024 г. 52.8% от чуждите граждани, пренощували в Шуменско, са граждани на страни-членки на Европейския съюз и 40.6% са от други европейски държави. Най-голям е броят на пренощувалите лица от Турция – 28.6%, следват Румъния, Италия и Германия.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2024 г. в област Шумен е 12.0%, като в хотелите е 14.2%, а в другите места за настаняване – 8.0%.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име