Министерството на иновациите и растежа ще подкрепи развитието и изграждането на общо 11 индустриални зони и парка в страната, основно в Северна България. Те получават безвъзмездно финансиране в размер на близо 207 млн. лв., съобщиха от пресцентъра на министерството. Средствата са от Плана за възстановяване и устойчивост по „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“.

По процедурата, обявена от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерството на иновациите и растежа, кандидатстваха 20 проекта със заявено финансиране в размер на близо 384 млн. лв.

Финансиране ще получат общо 11 индустриални парка и зони в десет града: Русе, Шумен (два индустриални парка), Свищов, Ловеч, София, Бургас, Стара Загора, Видин, Търговище, Сливен. Приоритет по програмата имаха кандидатите в Северна България, с цел да се намалят регионалните дисбаланси в страната, посочиха от министерството.

В Шумен ще бъде финансирано предложението за развитие на Индустриален Парк Шумен АД, чрез изграждане, реконструкция и рехабилитация на довеждащата и вътрешната технически инфраструктури в границите на индустриалния парк с цел привличане на допълнителни инвеститори. Общо допустимите разходи по проекта са 4 525 769.46 лева, като размерът на средствата по Механизма са 3 620 615.57 лева, а собственото съфинансиране е 905 153.89 лева.

Другият проект, който ще бъде подкрепен от Министерството на иновациите и растежа, е за развитие на новия Индустриален парк Мадара Шумен, чийто собственик и оператор е „Мадара” АД. Стойността на проекта е 26 572 933.18 лева, като половината от средствата – 13 286 466.59 лева, ще бъдат предоставени по Плана за възстановяване, а другата половина представляват собствено съфинансиране от страна на Индустриалния парк.

По процедурата на МИР по ПВУ бяха допустими за кандидатстване оператори на всички индустриални зони и паркове в страната – държавни, общински, съвместни и частни, новосъздадени или в напреднал етап на развитие. Допустими дейности за безвъзмездната финансова помощ са: изграждане и реконструкция и рехабилитация на довеждаща техническа инфраструктура; вътрешна техническа инфраструктура в границите на индустриалния парк/ зона; научно-изследователска (иновативна) инфраструктура; екологична вътрешна инфраструктура (зарядни станции на слънчеви батерии за електромобили).

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име