До 1 октомври е срокът за кандидатстване за стипендии по Наредбата за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище, съобщиха от администрацията.  Общо 20 000 лв. са заложени в бюджета на общината за финансово стимулиране на талантливи деца през тази година.

Областите за кандидатстване са: образование, наука и техника; изкуство и култура; спорт. Финансовите стимули се присъждат като месечни и годишни стипендии, както и една годишна стипендия „Търговищко дарование”.

За стипендията „Търговищко дарование“ се участва с класирания от 1-во до 3-то място на международна олимпиада, конкурс или състезание, или първо място на национални такива. Финансовият стимул е в размер до 7 минимални работни заплати.

Класиранията, с които се кандидатства за годишните стипендии, са от 1-во до 6-то място на международна олимпиада, конкурс или състезание или от 1-во до 3-то място на национални такива. Отпуснатата стипендия може да е в размер до 5 минимални работни заплати.

Месечните стипендии се присъждат на дете и/или младеж с поне три значими изяви на местно, регионално, национално или международно ниво, с класиране до трето място за последната година. Размерът на стипендиите се равнява на 1/5 от минималната работна заплата и се отпускат за период от максимум 6 месеца.

Всеки кандидат има право на една стипендия или финансов стимул за постижения по Националната или Общинската програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за календарна година.

Комисията по стипендиите към Общинския съвет ще излезе с решение за разпределението в срок до 15 октомври. Церемонията по награждаването на децата и младежите с изявени дарби от община Търговище ще се проведе в навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители. Първата такава церемония бе проведена през 2018 г.

Приемът се осъществява веднъж годишно, съгласно измененията в Наредбата, приети от Общинския съвет през март 2019 г.  Промените целят по-рационално и справедливо разпределение на средствата между всички кандидати, както и обхващането на по-голям брой деца от всички възрастови групи.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име