В края на седмицата в Областна администрация – Търговище се проведе работна среща, във връзка с процеса по предоставяне собствеността на общински язовири за държавно стопанисване.

Срещата  ръководи  г-н Митко Стайков – областен управител на област Търговище, а в нея участваха инж. Красимир Кръстев – Държавно предприятие „Стопанисване и управление на язовири“, клон Варна и представители на общините, заявили желание да прехвърлят общински язовири на държавата – община Търговище и община Антоново. Към момента община Търговище ще предостави 13 водоема, а община Антоново – 3.

По време на срещата беше  дискутирано сегашното състояние на водоемите в област Търговище. За пореден път беше  отчетен фактът, че редица общински обекти се водят от години за язовири, но по своята същност не са такива. Областният управител пое ангажимент да съдейства за бракуването на бившите язовири, като по този начин техният брой да бъде редуциран и да останат само онези, които реално се ползват като действащи язовири, а не само актувани като такива.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име