Кметът на с. Мадара Неделчо Неделчев

Кметът на с. Мадара Неделчо Неделчев ще сезира Административния съд и Комисията за защита от дискриминация за действията на общинския кмет Любомир Христов и на общинския съвет, които отказаха да се съобразят с решенията на общото събрание на населеното място. Това заяви самият Неделчев пред Радиан.бг.

Припомняме, че на общо събрание на населението в Мадара, проведено през декември по Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, хората от селото поискаха собствен бюджет, какъвто имат много населени места в страната, включително в съседната община Каспичан.  https://radian.bg/2020/01/09/kak-kmetat-na-edno-shumensko-selo-propravya-patya-na-pryakata-demokratsia/

Никой от общинската власт в Шумен обаче не отговори на жителите на Мадара в определения по закон срок, а на последната сесия на 30 януари стана ясно, че в бюджета за 2020 г. не е предвидена финансова самостоятелност за нито едно шуменско село. Нещо повече – мнозинството от съветниците, включващо цялата група на управляващите от ГЕРБ, гласува против докладна записка с исканията на общото събрание от Мадара.

Решението по тази точка ще бъде обжалвано, а същевременно ще бъде заведено дело за бездействие по чл. 256 от АПК срещу Любомир Христов, каза кметът на Мадара.  Той посочи, че по ЗПУГДВМС общината е длъжна да започне действия за изпълнение на решенията на общото събрание на селото.  „Ако общинският кмет Христов е смятал събранието за незаконно, той е трябвало да го оспори в предвидения от закона 10-дневен срок. Христов не е съд, че да решава кое е законно. След като не ги е оспорил в срок, решенията на събранието влизат в сила и той е длъжен да ги изпълнява. В момента с бездействието си той нарушава АПК“, заяви Неделчо Неделчев.

Кметът на Мадара ще сезира и КЗД заради различното третиране на жителите на селото и на град Шумен при почистването. „В приетата план-сметка на община Шумен за 2020 г. има ясно изразена пряка дискриминация спрямо жителите на селата, тъй като за тях не са предвидени средства за почистване на обществени площи, миене и метене на улици, паркове и градини, каквито са предвидени за жителите на Шумен“, мотивира се Неделчев и посочва, че в закона за местните данъци и такси ясно е посочено за какво се ползват таксите за битови отпадъци.  След като ние също плащаме такса смет, по закон трябва да получаваме същата услуга, която получават жителите на града, настоява кметът на Мадара.

Той посочва, че на практика е с отнети правомощия по ЗМСМА. След като населените места нямат собствен бюджет, аз като кмет не мога да изпълнявам правомощията си да организирам благоустройствени мероприятия, да предприемам мерки за подобряване на околната среда, да организирам охраната на полските имот, които са ми вменени от ЗМСМА, коментира Неделчев. И подчертава, че на практика кметът на Шумен и общинският съвет лишават всички селски кметове от правата им, които са им гарантирани със закон.  Този проблем не се отнася само до Мадара или до община Шумен, това е национален проблем и трябва да бъде обсъден, призовава Неделчев.

Тази вечер от 17.30 ч. в Мадара ще се проведе заседание на обществения съвет към кметството, който беше избран от общото събрание на населението. „Ще обсъдим какви действия да предприемем спрямо откритото потъпкване на законите от управляващата партия ГЕРБ и техните съветници в Шумен“, заяви кметът на Мадара.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име