Йордан Йорданов показва докъде е стигала водата преди 5 дни. Три години по-рано язовирът стигаше до пътя, зад пояса от дървета в дъното на снимката. Снимки Радиан.бг

Половин метър за 5 дни – с толкова се е оттеглила водата в Ивановския ръкав на язовир Тича, основен водоизточник на близо 200 000 души в Шумен, Търговище, Велики Преслав и още няколко села в двете области.  На 7 август шуменецът Йордан Йорданов е поставил на брега няколко знака, за да отбележи нивото на водата. Пет дни по-късно отиваме на място, за да проверим какво се случва. През това време язовирът се е отдръпнал с половин метър, а скоростта, с която пресъхва този стратегически водоем, е притеснителна дори за непрофесионалистите.

„В последно време от МОСВ и от „Напоителни системи“ непрекъснато ни уверяват и успокояват, че в язовира има вода поне за 2 години. Според мои приятели–рибари обаче, положението изобщо не е толкова розово, колкото ни го представят, затова реших да проверя лично какво е състоянието на „Тича“, казва Йордан Йорданов, председател на гражданската инициатива против завода за преработка на отпадъци в Дивдядово и член на платформата Изправи Се.БГ.

А състоянието е повече от очевидно. Само преди три години Ивановският ръкав на язовира стигаше до пътя Шумен – Върбица и дори наводняваше асфалта. Сега водата се е оттеглила на стотици метри навътре, а някогашното дъно е суха напукана земя, обрасла с тръни с човешки ръст. Самата вода в ръкава вече е кална мътилка, която започва да зеленясва.  При този темп на пресъхване, въпросът е не дали, а кога ще минем на воден режим – в това са убедени всички местни хора.  Жителите на близкото село Иваново се оплакват, че от месец са на режим – вода има от обед до вечерта. Селото, въпреки близостта си до язовира, се захранва от собствени водоизточници, но и те са пресъхнали. „Лоша работа, дано тази зима да има повече сняг, иначе оставаме на сухо и ние, и вие в града“, казват двама местни мъже.         

Това преди 3 години беше дъното на язовира край Иваново. Сега е път за колите на рибарите

Междувременно министърът на околната среда Емил Димитров вече заговори с тревога за съседния язовир Камчия, захранващ Варна, Бургас и Слънчев бряг. Експерти от министерството му вече откровено признават, че ако тази зима не падне голям сняг, следващата година Черноморието ще бъде на воден режим. За нашия язовир Тича или се мълчи, или продължават да ни успиват, че има вода поне за 2-3 години. Обаче никой не казва какво ще е качеството на тази вода, която ще изпомпваме от тинята. Шуменци от години не ползват вода от мрежата за пиене, но ако погледнат мътилката в язовира, ще почнат да се питат с каква вода си мият чиниите и се къпят, и дали от струите на душа няма да им заговори нещо живо.

Водата в Ивановския ръкав вече зеленясва и е кална мътилка

Впрочем, в началото на годината министър Емил Димитров също коментираше с тревога състоянието на язовир Тича и предупреждаваше, че до края на 2020 г. водоемът може да стигне до санитарния минимум. На 13 май той изпрати писмо до Напоителни системи, ВиК – Шумен, ВиК – Търговище и Асоциацията по ВиК в Шуменска област във връзка с месечния график за използване на вода от язовирите в двата региона. В това писмо бяха поставени и допълнителни условия към ВиК-операторите и Напоителни системи за икономия на вода и възстановяване на алтернативни водоизточници.   От МОСВ посочват, че язовир „Тича“ се използва приоритетно за питейно-битово водоснабдяване на градовете Търговище, Шумен и Велики Преслав, като годишно за това са необходими до 38.5 милиона кубически метра вода.  На някои от поставените указание е даден 3-месечен срок за изпълнение.

Какво се случи три месеца по-късно? Как са изпълнение разпорежданията на екоминистерството и постигната ли е реална икономия на вода? Това са въпроси, на които всички граждани чакат отговор, но засега такъв не получаваме, коментира Йордан Йорданов. Той припомня, че МОСВ със заповед от 13 май дава указания на съответните държавни институции да предприемат необходимите спешни мерки за осигуряване на вода от алтернативни водоизточници за питейно – битово водоснабдяване, с цел акумулиране на обем на яз. “Тича“ за период за водоползване за максимално дълъг срок над 24 месеца.

Кулата на яз. Тича. Тук всеки ден се мери нивото на водоема

„В заповедта са дадени 7 допълнителни точки за спешно изпълнение от ВиК – Шумен  и 4 точки от „Напоителни системи“.  Затова областният управител на Шумен, като представител на държавата и като председател на Асоциацията по ВиК, трябва да даде отчет пред обществото за предприетите мерки“, настоява Йордан Йорданов. Той поставя и конкретни въпроси:

– На ВиК – Шумен е разпоредено да ограничи подаването на вода за промишлени нужди . В тази връзка, колко предприятия са преминали на собствени водоизточници за изтеклите три месеца и какво количество вода  ВиК – Шумен предоставя за индустриални цели? Монтиран ли е вече новият измервателен уред в Индустриалната зона?

– Изпълнява ли се и как Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор, приета на от НС през 2012 г.? Постигнати ли са целите на стратегията на територията на област Шумен?  „Основната цел на стратегията е да се осигури непрекъснато водоснабдяване на населението, а в Шуменска област вече десетки населени места на воден режим“, коментира в тази връзка Йорданов.

– Изпълняват ли се от общините в област Шумен плановете за управление на речните басейни, във връзка със засушаването в нашия регион? Тук е мястото да се посочи, че според нормативните документи, общините са длъжни да правят собствен мониторинг на повърхностните, подземните и отпадъчните води в районите на общинските депа за битови отпадъци. Което ни препраща и към друга тема, важна за шуменци – замърсяването от регионалното депо край Дивдядово.    

Иначе, според седмичните протоколи на РЗИ – Шумен, водата в областния град е напълно годна за консумация – „приемлива и без значими колебания“ по всички показатели за цвят, мирис, вкус, мътност, нитрити, нитрати, хлор и колиформи.  Да се чуди човек защо на всички официални събития пред държавните мъже и жени има бутилки минерална вода, а не „приемлива и без значими колебания“ чешмяна вода.  

А пресъхването на язовир „Тича“ може да се покаже и по друг начин, в сантиметри на водното ниво, както го мерят официалните институции. Според тези измервания, нивото на язовира пада всеки ден с 2 сантиметра, казват местните хора.     

Дияна Желязкова

Коментари

коментар

1 Коментар

  1. Затова утре ще сме без вода. Вечни ремонти, вечни проекти, вечни далавери!!!!!!!!!

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име