Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините от област Шумен (РСУО-Шумен) обсъди предложението за включване в Националния план за управление на отпадъците 2021 – 2028 г. По време на заседанието председателят на сдружението кметът Любомир Христов коментира, че това е от изключителна важност, тъй като Националният план е стратегическият документ, който ще определи политиката в управлението на отпадъците през следващите осем години, съобщават от Общината.

Отчитайки значението на този документ за бъдещите инвестиции на местно ниво, РСУО-Шумен изпрати до Националното сдружение на общините становище от името на членовете на сдружението. В него се посочва необходимостта от изграждане на инсталация за предварително третиране на смесените битови отпадъци, както и да се разшири Регионалното депо за неопасни отпадъци, съобщи Живка Атанасова – главен експерт „Екология” в Община Шумен.

На територията на община Хитрино, се казва в мотивите към становището, е изградена инсталация за предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци. Тя е с капацитет 4000 тона годишно и обслужва общините Хитрино, Венец и Каолиново. Отпадъците, които тези общини генерират, представляват около 6,5% от смесените битови отпадъци, образувани на територията на Сдружението. Останалите пет общини – Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан и Смядово, възлагат съвместно услугата на външен изпълнител. Поради изтичане на срока на договора през 2020 г. бяха проведени две процедури по реда на ЗОП, които бяха прекратени заради липса на подадени оферти.

Освен това, предложената при пазарните консултации цена от 120 лева на тон е неприемлива за общините. На територията на община Шумен има отреден терен за изграждане на инсталация за предварително третиране (сортиране) и компостираща инсталация. Отделените от инсталацията в община Хитрино, негодни за оползотворяване отпадъци, също биха могли да постъпват в модула за стабилизиране на биоразградимата фракция към бъдещата инсталация. По този начин ще се удовлетвори изискването за използването й от всички общини в Сдружението, се казва в становището.

В него се посочва още, че Регионалното депо за неопасни отпадъци – Шумен е проектирано и изградено най-напред за задоволяване на нуждите на община Шумен. Впоследствие е определено като регионално и в момента има капацитет на запълване не повече от шест години.

„Опитите на общинското ръководство да привлече инвеститор, който да изгради завод за преработка на битовите отпадъци, бяха осуетени и това налага РСУО-Шумен и в частност Община Шумен да търсят други решения за обезвреждане на негодните за оползотворяване отпадъци. Затова към момента трябва да се предприемат действия за разширяване на съществуващото депо за смесени битови отпадъци с допълнителна клетка и необходимата инфраструктура”, посочват от кметството.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име