Равнището на безработица в област Шумен през февруари е 11,11%, сочат данните на  Бюрото по труда.

С 576 се е увеличил броят на безработните през февруари 2021 г., спрямо февруари предходната година. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта e 8462.

В сравнение с януари 2021 г. се отчита намаление от 0,18% пункта на равнището на безработицата. За сравнение, през февруари 2020 г. спрямо януари 2020 г. също е отчетено намаление с 0,13 процентни пункта.

В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 2108 при 2219 за януари 2021. Равнището на безработица в града е 4,66%, с 0,25 процентни пункта по-малко спрямо предходния месец. При сравнение на годишна база, спрямо февруари 2020 г., броят на безработните се увеличава с 520 лица, а равнището е с 1,15 процентни пункта по-високо.

На работа през февруари 2021 г. са постъпили 523 безработни лица. Над 84,9 % от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар. През месеца в трудова заетост са устроени 88 младежи на възраст до 29 години, както и 86 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През февруари 2021 г. в бюрата по труда от областта са заявени 449 работни места. На първичния пазар са обявени 348 работни места. Най-много от заявените през месеца работни места са от сферата на преработващата промишленост (124). Следват държавното управление (69), търговията (47), административни и спомагателни дейности (40). По програми за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 141 работни места.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име